logo

Тест: Окислително фосфорилиране

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Окислителното фосфорилиране е процес, при който се синтезира АТФ.
2
През коя от изброените структури протоните навлизат в матрикса на митохондриите?
3
Окислителното фосфорилиране протича паралелно с биологичното окисление.
4
Къде е разположена АТФ синтетазата?
5
Протоните могат да преминават директно през вътрешната митохондриална мембрана.
6
Кой процес активира дейността на АТФ синтетазния комплекс?
7
Кое е грешното твърдение?
8
Кои от твърденията са верни?
9
Къде в митохондриите се осъществява самият синтез на АТФ?
10
Подреди процесите в последователността, в която се извършват в тялото ни, за да се образуват АТФ молекули.
11
Субстратното фосфорилиране е един от етапите на крайното окисление, при който се образува АТФ.
12
Къде в клетката се извършват дадените процеси?
13
Разгледай дадената картинка. Свържи всяко от означенията със съответните компоненти от устройството на митохондриите и дихателната верига.
14
Попълни липсващите думи в текста.
15
За коя част от митохондриите се говори в дадения текст:
  • Тази част от митохондриите е положително заредена. В нея непрекъснато се отделят водородни катиони благодарение на белтъчните комплекси от дихателната верига. Протоните не се задържат дълго на това място, а се връщат в матрикса през АТФ-синтазата.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 9. клас ще упражниш наученото за окислителното фосфорилиране. Какво представлява то? Защо е толкова важно? Каква е функцията на АТФ синтетазата? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се