Упражнение: Сравнение на глаголите "LLEVARSE" и "LLEVAR"


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по испански език за ниво B1 върху Сравнение на глаголите "LLEVARSE" и "LLEVAR". То ви позволява да проверите знанията си за тези глаголи в испанския език, както и за техните особености и употреби. Предстои ви да изпитате знанията си с нас, като сравните тези два глагола.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. LLEVARSE възвратен глагол ли е?
5т. 2. При всички възвратни глаголи, частицата -SE се поставя пред спрегнатия глагол и се променя в различните лица и числа.
5т. 3. Глаголът LLEVAR няма значение на отнасям нещо от мястото, на което се намира.
5т. 4. Кой глагол използваме, за да кажем, че вземаме нещо от някого (понякога чрез сила), открадваме?
5т. 5. Вярно ли е, че LLEVARSE има значение на разбирам се с някого, в добри/лоши отношения съм с някого?
6т. 6. За да кажем, че нещо е на мода, носи се, използваме глагола:
6т. 7. Глаголът LLEVARSE има значение на постигам, сдобивам се с нещо, получавам нещо.
6т. 8. Какво означава изразът llevarse un chasco?
6т. 9. Какво означава следното изречение?
  • Me llevo este vestido.
6т. 10. Какво означава изразът me llevo bien con alguien?
6т. 11. Кой израз означава не се разбирам с някого?
6т. 12. Какво означава следното изречение?
  • Mi primo José es muy antipático, me llevo muy mal con él.
11т. 13. Коя глаголна форма ще използвате при следното изречение?
  • Los dos niños llevan/se llevan fatal.
11т. 14. Коя глаголна форма ще използвате при следното изречение?
  • ¿Adónde lleva/se lleva esta calle?
11т. 15. Кой глагол ще използвате при следното изречение?
  • Dos pizzas para llevar/llevarse, por favor.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!