new-logo

Тест: Сравнение на глаголите "LLEVARSE" и "LLEVAR"

Тест

Това е онлайн упражнение по испански език за ниво B1 върху Сравнение на глаголите "LLEVARSE" и "LLEVAR". То ви позволява да проверите знанията си за тези глаголи в испанския език, както и за техните особености и употреби. Предстои ви да изпитате знанията си с нас, като сравните тези два глагола.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
LLEVARSE възвратен глагол ли е?
2
При всички възвратни глаголи, частицата -SE се поставя пред спрегнатия глагол и се променя в различните лица и числа.
3
Глаголът LLEVAR няма значение на отнасям нещо от мястото, на което се намира.
4
Кой глагол използваме, за да кажем, че вземаме нещо от някого (понякога чрез сила), открадваме?
5
Вярно ли е, че LLEVARSE има значение на разбирам се с някого, в добри/лоши отношения съм с някого?
6
За да кажем, че нещо е на мода, носи се, използваме глагола:
7
Глаголът LLEVARSE има значение на постигам, сдобивам се с нещо, получавам нещо.
8
Какво означава изразът llevarse un chasco?
9
Какво означава следното изречение?
  • Me llevo este vestido.
10
Какво означава изразът me llevo bien con alguien?
11
Кой израз означава не се разбирам с някого?
12
Какво означава следното изречение?
  • Mi primo José es muy antipático, me llevo muy mal con él.
13
Коя глаголна форма ще използвате при следното изречение?
  • Los dos niños llevan/se llevan fatal.
14
Коя глаголна форма ще използвате при следното изречение?
  • ¿Adónde lleva/se lleva esta calle?
15
Кой глагол ще използвате при следното изречение?
  • Dos pizzas para llevar/llevarse, por favor.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се