logo

Тест: Must. Модален глагол за задължение и забрана

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Must означава…
2
Отрицателните форми на must са:
3
Mustn’t означава…
4
Must е един от модалните глаголи. Модалните глаголи са...
5
Кои правила се отнасят за must и mustn’t?
6
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
7
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
8
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • You_________ be rude.
9
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • He ___________ his friend.
10
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • We ____________ in the library.
11
Изречението “You mustn’t talk loudly in the museum.” е..
12
Изречението “You must to wait here.” е...
13
Допишете изреченията с must и mustn’t.
14
Допишете изреченията с must и глаголите:
 • remember, study, answer, be, read
 • Пример: You    must remember   to bring your project.
15
Допишете изреченията с mustn’t и глаголите:
 • make, use, write, be, speak
 • Пример: You   mustn’t make  a noise in the museum.

Описание на теста

С онлайн теста “Must. Модален глагол за задължение и забрана” по английски език за 5. клас ще упражните един от начините, по които казваме трябва да (must) и не трябва да (mustn’t). Ще упражните образуването на положителни (positive), отрицателни (negative) и въпросителни изречения (questions) с модалния глагол за задължение (obligation) и забрана (prohibition) - must/mustn't. А другият глагол ще бъде ли винаги в основна форма, или не? Вече знаете, нали :) Учете на интересен и разбираем език с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се