Упражнение: Механично движение на населението


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Механично движение на населението" по география за 9. клас ще проверите знанията си за друг вид движение на населението - механичното. Ще отговаряте на въпроси какво представлява то и кои са причините които го пораждат. Ще проверите дали знаете какво е миграция, емиграция и имиграция. Ще разберете как се изчислява коефициент на механичен прираст и ще приложите и това знание на практика. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарнтирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Механичното движение представлява промяна в броя на населението, поради:
5т. 2. Кое понятие използваме като обобщаващо, когато говорим за механично движение на населението?
5т. 3. Имиграцията е процес на движение на лица от чужда държава към дадена страна с цел:
5т. 4. В зависимост от това дали при изселване и заселване се пресича държавната граница миграциите биват:
5т. 5. Емиграцията е процес на движение на лица от една държава към друга с цел:
6т. 6. Как може да охарактеризираме механичното движение на населението в днешно време?
6т. 7. Как се определя стойността на механичния прираст?
6т. 8. Ако Иван и неговото семейство се преместят да живеят от Нови пазар във Варна, какъв вид миграция извършват?
6т. 9. Вярно ли е твърдението, че вътрешните миграции влияят на броя на населението на една страна и спомагат за преразпределението на населението ѝ?
6т. 10. Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • Велики географски открития, Велико преселение на народите, Първата, Втората
6т. 11. Свържи частите на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
6т. 12. В какви единици се измерва механичният прираст на населението?
11т. 13. През 2015 г. 148 672 души са променили своя настоящ адрес от България в чужбина, а 144 425  лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. С какви стойности е механичният прираст?
11т. 14. В област Бургас през 2015 г. са се заселили 10 034 д., а са се изселили 8 918 д.
  • Изчисли и запиши само с число, какъв е механичният прираст за област Бургас за 2015 г.
11т. 15. Коефициентът на механичен прираст на населението се измерва в промили (‰). Той показва промяната на броя на населението (за всеки 1000 души) в следствие на разликата в броя на заселилите се и напусналите дадена територия лица.
  • Например: КМП = ((броя на заселилите се - броя на изселилите се/50 000) . 1000.
  • Изчисли и запиши какъв е коефициентът на механичния прираст (КМП), ако в един град има 50 000 души. В период от една година в него се заселват 800 души, а 500 го напускат.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!