logo

Тест: Механично движение на населението

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Механичното движение представлява промяна в броя на населението, поради:
2
Кое понятие използваме като обобщаващо, когато говорим за механично движение на населението?
3
Имиграцията е процес на движение на лица от чужда държава към дадена страна с цел:
4
В зависимост от това дали при изселване и заселване се пресича държавната граница миграциите биват:
5
Емиграцията е процес на движение на лица от една държава към друга с цел:
6
Как може да охарактеризираме механичното движение на населението в днешно време?
7
Как се определя стойността на механичния прираст?
8
Ако Иван и неговото семейство се преместят да живеят от Нови пазар във Варна, какъв вид миграция извършват?
9
Вярно ли е твърдението, че вътрешните миграции влияят на броя на населението на една страна и спомагат за преразпределението на населението ѝ?
10
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • Велики географски открития, Велико преселение на народите, Първата, Втората
11
Свържи частите на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
12
В какви единици се измерва механичният прираст на населението?
13
През 2015 г. 148 672 души са променили своя настоящ адрес от България в чужбина, а 144 425  лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. С какви стойности е механичният прираст?
14
В област Бургас през 2015 г. са се заселили 10 034 д., а са се изселили 8 918 д.
  • Изчисли и запиши само с число, какъв е механичният прираст за област Бургас за 2015 г.
15
Коефициентът на механичен прираст на населението се измерва в промили (‰). Той показва промяната на броя на населението (за всеки 1000 души) в следствие на разликата в броя на заселилите се и напусналите дадена територия лица.
  • Например: КМП = ((броя на заселилите се - броя на изселилите се/50 000) . 1000.
  • Изчисли и запиши какъв е коефициентът на механичния прираст (КМП), ако в един град има 50 000 души. В период от една година в него се заселват 800 души, а 500 го напускат.

Описание на теста

С онлайн теста "Механично движение на населението" по география за 9. клас ще проверите знанията си за друг вид движение на населението - механичното. Ще отговаряте на въпроси какво представлява то и кои са причините които го пораждат. Ще проверите дали знаете какво е миграция, емиграция и имиграция. Ще разберете как се изчислява коефициент на механичен прираст и ще приложите и това знание на практика. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарнтирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се