Упражнение: Глаголът "предлагам" - anbieten или vorschlagen


Описание на упражнението

В онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Глаголът "предлагам" - anbieten или vorschlagen" ще откриете множество разнообразни задачи, с които да затвърдите спрежението на двата глагола в сегашно време (Konjugation im Präsens), техните форми за минало време (Perfekt und Präteritum), употребата им в конкретни ситуации, определителните членове и множественото число на съществителните имена Vorschlag и Angebot. Проверете знанията си и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Правилно ли е спрегнат глаголът anbieten в единствено число?
  • ich biete an, du bietest an, er biet an
5т. 2. Коя е подходящата глаголна форма за даденото изречение?
  • Felix, was ... du vor?
5т. 3. Вярно ли е, че и двата глагола (anbieten и vorschlagen) имат делима представка?
5т. 4. Кой глагол (anbieten, vorschlagen) образува Perfekt с haben?
5т. 5. В кой случай можем да употребяваме като синоними глаголите anbieten и vorschlagen?
6т. 6. Посочете правилните форми за Präteritum и Perfekt.
6т. 7. Посочете правилните форми за Präteritum и Perfekt.
6т. 8. Попълнете anbieten или vorschlagen.
6т. 9. Попълнете vorgeschlagen или angeboten.
6т. 10. Попълнете подходящия глагол в сегашно време.
6т. 11. В кои две изречения глаголът anbieten може да се замени с глагола vorschlagen, без това да промени значението на изречението?
6т. 12. Посочете двата реда, съдържащи правилен определителен член и правилно множествено число.
11т. 13. Посочете двете граматически правилни изречения.
11т. 14. Попълнете anbieten или vorschlagen в Präteritum.
11т. 15. Посочете двете граматически правилни изречения.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!