logo

Тест: Wechselpräpositionen. Част 2: Akkusativ oder Dativ?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое определя дали предлози като in, auf, an ще се употребят в конкретно изречение с Dativ или с Akkusativ?
2
Вярно ли е, че Ortsangabe е обстоятелствено пояснение за място?
3
Как се нарича обстоятелственото пояснение за посока?
4
Вярно ли е, че глаголите tun и gehören показват местоположението на нещо или някого?
5
Кой е въпросът към обстоятелственото пояснение за посока?
6
Свържете.
7
Свържете.
8
Посочете двете възможни продължения на изречението.
  • Er wohnt ... .
9
Посочете двете възможни продължения на изречението.
  • Sie bringt das Gepäck  ... .
10
Колко от изброените глаголи можем да използваме в изречението Ich ... im Bett?
  • gehen, kommen, arbeiten, schlafen, sich befinden, sich legen
11
В кои два примера глаголът gehören обозначава не принадлежност, а преместване в пространството?
12
Изберете подходящите обстоятелствени пояснения за даденото изречение.
  • Der Hotelgast tut seine Hemden ... .
13
Akkusativ oder Dativ? Изберете подходящата форма на определителния член.
14
Попълнете изреченията с подходящия глагол.  
15
Попълнете определителния член в подходящата форма на Dativ или Akkusativ.

Описание на теста

Има ли нещо, което определя дали предлозите an, auf, in, über се използват с Akkusativ или с Dativ? Да, има! А вие знаете ли кое е това нещо? Освен отговора на този въпрос, ще търсим и отговорите на други важни въпроси в онлайн теста по немски език за ниво А2 "Wechselpräpositionen. Част 2: Akkusativ oder Dativ?": Какво е значението на глаголи като stehen, sich befinden, gehören, tun, schlafen, sich setzen? Какво означават Ortsangabe и Richtungsangabe и кои въпроси задаваме към тях? Разнообразните задачи в теста ще ви помогнат да овладеете стабилно употребата на т.нар. Wechselpräpositionen с правилния падеж.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се