Упражнение: Wechselpräpositionen. Част 1: Значение


Описание на упражнението

Онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Wechselpräpositionen. Част 1: Значение" ще ти помогне да затвърдиш правописа и значенията на Wechselpräpositionen. Тук ще откриеш задачи за съпоставка на предлозите an и auf, за избор на правилен предлог между два или три предлога, за свързване на частите на изречения, съдържащи Wechselpräpositionen.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Един от предлозите не е написан правилно. Посочете го.
5т. 2. Антонимът на предлога hinter e ... .
5т. 3. В кое изречение може да заменим предлога и определителния член с техния кратък вариант im?
5т. 4. Свържете.
5т. 5. Моето видео не ти харесва и искаш да намериш по-добро видео за предлозите an, in, über, vor, auf, neben, hinter.
  • Какво ще напишеш в полето на търсачката?
6т. 6. Свържете изреченията.
6т. 7. Свържете изреченията.
6т. 8. Попълнете auf или an.
6т. 9. Попълнете auf или an.
6т. 10. Кои два предлога можем да употребим в даденото изречение?
  • In der Schule sitze ich ... Nevena.
6т. 11. Свържете.
6т. 12. Попълнете два от изброените предлози.
  • an - zwischen - neben
11т. 13. Попълнете подходящия предлог.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 14. Попълнете подходящия предлог.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 15. Попълнете подходящия предлог.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!