logo

Тест: Трите форми на глаголните двойки

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой глагол не е преведен правилно?
2
Кой глагол не е преведен правилно?
3
Вярно ли е твърдението?
  • Глаголът hängen може да е както силен глагол, така и слаб глагол.
4
Колко от изброените глаголи могат да бъдат и възвратни глаголи?
  • sitzen, stellen, legen
5
По един и същи начин ли превеждаме глагола legen и неговия възвратен вариант sich legen?
6
Напишете инфинитива.
  • Формата stand е формата за Präteritum на глагола ... .
7
Напишете инфинитива.
  • Формата saß е формата за Präteritum на глагола ... .
8
Формата за Präteritum на глагола liegen  e ...
9
Кои са двете правилни форми на глагола hängen в Präteritum?
10
Кои две изречения съдържат части, към които можем да зададем въпроса wohin?
11
Сказуемото във всички изречения е hängte.
  • Посочете двете изречения, в които слабата форма е неправилна и трябва да се замени със силната форма hing.
12
В кои две изречения спомагателният глагол може да бъде не само haben, но и sein в зависимост от географията?
13
Изберете правилната форма на Partizip Perfekt.
14
Попълнете формите за Präteritum на дадените силни глаголи.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Попълнете подходящото местоимение - mich или mir.

Описание на теста

Можеш ли да посочиш инфинитива на глаголите в Präteritum legte, saß, stand, hing, lag, stellte sich? Кой от двата глагола liegen и legen означава лежа и кой глагол означава лягам? Може ли глаголът sitzen да бъде възвратен? Провери знанията си за значенията и формите на глаголите sitzen, setzen, liegen, legen, hängen, stehen, stellen с онлайн теста по немски език за ниво А2 "Трите форми на глаголните двойки". Разнообразните задачи ще ти помогнат да станеш много по-добра или много по-добър в употребата на тези уж лесни, но доста объркващи глаголни двойки.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се