Упражнение: Трите форми на глаголните двойки


Описание на упражнението

Можеш ли да посочиш инфинитива на глаголите в Präteritum legte, saß, stand, hing, lag, stellte sich? Кой от двата глагола liegen и legen означава лежа и кой глагол означава лягам? Може ли глаголът sitzen да бъде възвратен? Провери знанията си за значенията и формите на глаголите sitzen, setzen, liegen, legen, hängen, stehen, stellen с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Трите форми на глаголните двойки". Разнообразните задачи ще ти помогнат да станеш много по-добра или много по-добър в употребата на тези уж лесни, но доста объркващи глаголни двойки.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой глагол не е преведен правилно?
5т. 2. Кой глагол не е преведен правилно?
5т. 3. Вярно ли е твърдението?
  • Глаголът hängen може да е както силен глагол, така и слаб глагол.
5т. 4. Колко от изброените глаголи могат да бъдат и възвратни глаголи?
  • sitzen, stellen, legen
5т. 5. По един и същи начин ли превеждаме глагола legen и неговия възвратен вариант sich legen?
6т. 6. Напишете инфинитива.
  • Формата stand е формата за Präteritum на глагола ... .
6т. 7. Напишете инфинитива.
  • Формата saß е формата за Präteritum на глагола ... .
6т. 8. Формата за Präteritum на глагола liegen  e ...
6т. 9. Кои са двете правилни форми на глагола hängen в Präteritum?
6т. 10. Кои две изречения съдържат части, към които можем да зададем въпроса wohin?
6т. 11. Сказуемото във всички изречения е hängte.
  • Посочете двете изречения, в които слабата форма е неправилна и трябва да се замени със силната форма hing.
6т. 12. В кои две изречения спомагателният глагол може да бъде не само haben, но и sein в зависимост от географията?
11т. 13. Изберете правилната форма на Partizip Perfekt.
11т. 14. Попълнете формите за Präteritum на дадените силни глаголи.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 15. Попълнете подходящото местоимение - mich или mir.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Българин в чужбина

17:44 - 14.02.2018

Здравейте, г-жо Джурелова! Бих искал да Ви помоля за малко допълнително разяснние относно 12-ти въпрос от упражнението. Посочил съм двата грешни отговора (Уви!) със следната логика: И при двата случея имаме нещо, което преместваме в пространството (снимката, момчето), затова реших, че може да бъде и sein. Изгледах отговора отново, но не можах да разбера и особенно въпроса с "в зависимост от географията". Благодаря Ви предварително!
Профилна снимка

Учител на Уча.се

06:16 - 26.02.2018

Здравейте, Gon Don. Глаголите liegen и sitzen образуват миналото време Perfekt с haben. В някои части на немскоезичния свят обаче те образуват Perfekt със sein - например в Южна Германия и Австрия.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.