logo

Тест: Съвременна политическа карта на света

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Тематична карта, която дава представа за местоположението на държавите, за големината и границите им, се нарича:
2
Как се нарича страна, която е политически и стопански завладяна от друга държава?
3
Кое от изброените НЕ е период от създаването на политическата карта на света?
4
Кои характеристики използваме обикновено, когато говорим за политическа карта?
5
Какви могат да са измененията на политическата карта?
6
Каква информация НЕ може да се получи от политическата карта на една страна?
7
Промените в политическата карта на света са количествени и качествени. Към количествените се отнасят:
8
Коя от изброените държави се разпада през началния етап на съвременния период от формирането на политическата карта?
9
За кой период от формирането на  политическа карта на света се отнася следното:
  • Характеризира се със създаването и разпадането на Римската империя, образуването на византийската империя и създаването на България.
10
Попълни пропуските в текста. Използвай само подходящите ключови думи.
  • количествени, политически, качествени, териториални, икономически, демографски
11
Свържете частите на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
12
Коя държава се образува през 2011 г. след проведен референдум? Напишете само името ѝ.
13
На картата с цифри са посочени някои от ключовите зони в света. Свържете цифрата с името на тази зона.
14
Открийте кои географски обекти са обозначени с цифри на картата.
15
Свържете така, че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста "Съвременна политическа карта на света" по география за 9. клас ще проверите дали сте усвоили понятията: политическа карта, ключови зони, колонии,геополитически възли и спорни територии. Ще проверите знанията си за етапите, през които преминава образуването на политическата карта на света и най-важните събития, които са се случили тогава. Ще упражните наученото като работите с контурна карта, разпознавайки различни географски обекти. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирате отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се