logo

Тест: PRETÉRITO INDEFINIDO DE INDICATIVO. Неправилни глаголи.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Pretérito indefinido de indicativo означава минало свършено време.
2
Има ли връзка между това дали един глагол е неправилен в сегашно време и дали е неправилен в минало време?
3
Съществуват ли глаголи, които всъщност са правилни, тъй като не променят корена си при спрягане, но претърпяват правописни промени по правилата на испанския правопис?
4
Llegué е формата за 1 л., ед. ч. в pretérito indefinido de indicativo на глагола:
5
Всички глаголи, завършващи на -car, в 1 л., ед. ч. получават окончанието:
6
Всички глаголи, завършващи на -gar, в 1 л., ед. ч. получават окончанието:
7
Всички глаголи, завършващи на -zar, в 1 л., ед. ч. получават окончанието:
8
При глаголите от трето спрежение има такива, при които в сегашно време коренната гласна се променя от е в ie (mentir, sentir), e в i (pedir, vestirse), или о в (dormir, morir).
9
Правилна ли е формата durmieron за 3 л., мн. ч. в pretérito indefinido de indicativo на глагола dormir?
10
Коя е формата на глагола traducir за 2 л., ед. ч. в pretérito indefinido de indicativo?
11
При спрежението на глаголите в pretérito indefinido de indicativo, завършващи на -aer (caer - падам), -eer (leer - чета), -oer (roer - гриза), -uir (destruir - разрушавам), в 3 л., ед. и мн. ч., настъпва промяна от i в y.
12
Вярно ли е, че глаголите ir и ser имат еднакви форми в pretérito indefinido de indicativo?
13
Коя е формата на глагола saber за 1 л., ед. ч. в pretérito indefinido de indicativo?
14
Попълнете липсващите думи.
15
Коя е основната форма (infinitivo) на спрегнатия глагол в следното изречение:
  • Fui a la casa de mi abuela a las seis.

Описание на теста

С нашето онлайн упражнение по испански език за ниво А2  върху PRETÉRITO INDEFINIDO DE INDICATIVO. Неправилни глаголи. ще проверите знанията си за миналото свършено време на изявителното наклонение. Ще упражните образуването му, употребите му, спрежението на правилните и неправилните глаголи и много други важни моменти.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се