new-logo

Тест: Предлозите ab, außer, nahe, gegenüber с Dativ

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Всички предлози ли са написани правилно?
  • außer, ab, gegenuber, nahe
2
Кой от изброените предлози може да се постави както преди, така и след съществителното име?
3
Кой предлог е синоним на израза in der Nähe von?
4
С кой падеж се употребява изразът  in der Nähe von?
5
Свържете значенията на български и немски език.
6
Свържете частите на изреченията.
7
Свържете частите на изреченията.
8
Разкрийте скобите.
9
Изберете подходящото лично местоимение.
10
Как да преведем даденото изречение?
  • Außer meiner Mutter schenke ich auch meiner Schwester Blumen.
11
Допишете синонимните изрази.
12
Един от изразите е грешен. Посочете го.
13
Поставете gegenüber, außer или ab.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Поставете nahe, ab или außer.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Попълнете изреченията с подходящите думи.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

С помощта на онлайн теста по немски език за ниво В1 "Предлозите ab, außer, nahe, gegenüber с Dativ" ще се подготвите идеално за часовете по немски език, както и за реалните ситуации в ежедневието. Тук ще преговорим значението на четирите предлога, техните особености по отношение на синоними и словоред. Ще обърнем внимание и на това как трябва да изглеждат съществителните имена и личните местоимения, когато използваме предлозите ab, außer, nahe, gegenüber.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се