Упражнение: Предлозите ab, außer, nahe, gegenüber с Dativ


Описание на упражнението

С помощта на онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Предлозите ab, außer, nahe, gegenüber с Dativ" ще се подготвите идеално за часовете по немски език, както и за реалните ситуации в ежедневието. Тук ще преговорим значението на четирите предлога, техните особености по отношение на синоними и словоред. Ще обърнем внимание и на това как трябва да изглеждат съществителните имена и личните местоимения, когато използваме предлозите ab, außer, nahe, gegenüber.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Всички предлози ли са написани правилно?
  • außer, ab, gegenuber, nahe
5т. 2. Кой от изброените предлози може да се постави както преди, така и след съществителното име?
5т. 3. Кой предлог е синоним на израза in der Nähe von?
5т. 4. С кой падеж се употребява изразът  in der Nähe von?
5т. 5. Свържете значенията на български и немски език.
6т. 6. Свържете частите на изреченията.
6т. 7. Свържете частите на изреченията.
6т. 8. Разкрийте скобите.
6т. 9. Изберете подходящото лично местоимение.
6т. 10. Как да преведем даденото изречение?
  • Außer meiner Mutter schenke ich auch meiner Schwester Blumen.
6т. 11. Допишете синонимните изрази.
6т. 12. Един от изразите е грешен. Посочете го.
11т. 13. Поставете gegenüber, außer или ab.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 14. Поставете nahe, ab или außer.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 15. Попълнете изреченията с подходящите думи.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!