logo

Тест: Предлози с Dativ. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С кой падеж се използват предлозите nach, zu, bei?
2
С кои съществителни имена можем да допълним изречението?
  • Heute gehen wir zu einer ... .
3
Кой предлог можем да преведем "близо до, недалеч от"?
4
В кои две изречения ще преведем предлога nach като след?
5
Кой израз показва резултата от спортна среща?
6
С кои две географски понятия можем да допълним даденото изречение?
  • Alle fliegen im Sommer nach ... .
7
Попълнете два от предлозите nach, zu, bei.
8
Колко от изброените съществителни имена можем да използваме в израза zum ... gehen?
  • Arzt, Bahnhof, Bank, Berlin, Sportunterricht
9
Посочете двата възможни глагола за даденото изречение.
  • Er ... gern bei seinen Großeltern.
10
Посочете двете възможни продължения на изречението.
  • Morgen gehe ich ... .
11
Изберете правилното изречение.
12
Попълнете подходящите два предлога.
13
Свържете частите на изреченията.
14
Попълнете zu, zum, zur.
15
Попълнете изреченията с дадените думи. Една от тях е излишна.
  • nach der - beim - nach - zum - zu

Описание на теста

Как казваме на немски "пеша, едно на нула, вкъщи"? Можем ли да използваме предлога bei, за да покажем посока на придвижване? Само с имена на градове ли може да се използва предлогът nach? На тези въпроси ще потърсим отговор в онлайн теста по немски език за ниво А2 "Предлози с Dativ. Част 2". Освен това ще проверим с кои съществителни имена може да употребяваме zum, кои глаголи са подходящи в изрази като beim Vater, както и кой предлог ще използваме, за да кажем нагоре, надолу и надясно.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се