logo

Тест: Предлози с Dativ. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В изписването на кой предлог е допусната правописна грешка?
2
Колко от дадените предлози се използват винаги с Dativ?
  • aus, von, zu, nach, seit, bei, mit
3
Свържете кратките и дългите форми.
4
Кой ред съдържа определителни думи само за дателен падеж женски род?
5
Кое съществително име трябва да прибави окончанието -n?
6
Разкрийте скобите.
7
Изберете подходящото местоимение.
8
Разкрийте скобите.
9
Поставете aus или von.
10
Вярно ли е, че дадените две изречения имат еднакъв смисъл?
  • Nimm die Finger vom Mund!
  • Nimm die Finger aus dem Mund!
11
Може ли в даденото изречение да поставим както предлога aus, така и предлога von?
  • Diana kommt ... Sofia.
12
В кои изречения предлогът von показва принадлежност или притежание?
13
Поставете подходящия предлог (aus, von, seit, mit).
14
Свържете изреченията с подходящия предлог.
15
Поставете von или aus.

Описание на теста

Предлозите aus, von, seit и mit се използват с Dativ. Познаваме ли идеално формите на определителния и неопределителния член, на притежателните местоимения и отрицанието kein за всички лица и числа? А каква особеност съществуваше в Dativ Plural? Нека преговорим това с най-лесните задачи в онлайн теста "Предлози с Dativ. Част 1" по немски език за ниво А2. А след тях идва ред на задачите за избор на подходящ предлог измежду четирите предлога, съпоставяне на предлозите mit и ohne, както и съпоставяне на предлозите aus и von.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се