Упражнение: Предлози с Dativ. Част 1


Описание на упражнението

Предлозите aus, von, seit и mit се използват с Dativ. Познаваме ли идеално формите на определителния и неопределителния член, на притежателните местоимения и отрицанието kein за всички лица и числа? А каква особеност съществуваше в Dativ Plural? Нека преговорим това с най-лесните задачи в онлайн упражнението "Предлози с Dativ. Част 1" по немски език за ниво А2. А след тях идва ред на задачите за избор на подходящ предлог измежду четирите предлога, съпоставяне на предлозите mit и ohne, както и съпоставяне на предлозите aus и von.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В изписването на кой предлог е допусната правописна грешка?
5т. 2. Колко от дадените предлози се използват винаги с Dativ?
  • aus, von, zu, nach, seit, bei, mit
5т. 3. Свържете кратките и дългите форми.
5т. 4. Кой ред съдържа определителни думи само за дателен падеж женски род?
5т. 5. Кое съществително име трябва да прибави окончанието -n?
6т. 6. Разкрийте скобите.
6т. 7. Изберете подходящото местоимение.
6т. 8. Разкрийте скобите.
6т. 9. Поставете aus или von.
6т. 10. Вярно ли е, че дадените две изречения имат еднакъв смисъл?
  • Nimm die Finger vom Mund!
  • Nimm die Finger aus dem Mund!
6т. 11. Може ли в даденото изречение да поставим както предлога aus, така и предлога von?
  • Diana kommt ... Sofia.
6т. 12. В кои изречения предлогът von показва принадлежност или притежание?
11т. 13. Поставете подходящия предлог (aus, von, seit, mit).
11т. 14. Свържете изреченията с подходящия предлог.
11т. 15. Поставете von или aus.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Учител

10:56 - 27.06.2017

Верен ли е отговора на 11-ти въпрос? Можем ли да кажем Diana kommt von Sofia?
Профилна снимка

Учител на Уча.се

07:56 - 29.06.2017

Здравейте, Мергюл! Можем да кажем Diana kommt von Sofia, но това означава, че тя е ходила до София и се е върнала. Ако искаме да изразим, че тя е родом от София, че е родена там, ще трябва да използваме предлога aus: Diana kommt aus Sofia.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.