Упражнение: Futuro simple. Просто бъдеще време.


Описание на упражнението

С това онлайн упражнение по испански език за ниво А2 върху Futuro simple. Просто бъдеще време. ще направите проверка на знанията си за това как се образува това глаголно време, кога се използва, какви са употребите му, какви особености има и т.н. Имате възможност да усъвършенствате наученото дотук, като приложите на практика всички знания за бъдеще просто време и спрежението на глаголите му. Ще разберете и дали има изключения от правилата.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Futuro simple не означава бъдеще просто време.
5т. 2. Вярно ли е, че към основната форма на глаголите от всички групи се прибавят едни и същи окончания.
5т. 3. На кое глаголно време принадлежат окончанията é, ás, á, emos, éis, án?
5т. 4. Hablaré е форма на Futuro Simple за:
5т. 5. Формата volverá за Futuro Simple е на глагола:
6т. 6. Коя е правилната форма за първо лице, множествено число в бъдеще просто време на следния глагол?
6т. 7. Неправилността на неправилните глаголи се състои в това, че не прибавяме окончанието директно към основната им форма, а към неправилната форма, която имат в бъдеще просто време.
6т. 8. Формата haré във Futuro Simple е на глагола:
6т. 9. Формата podremos  във Futuro Simple е на глагола:
6т. 10. Думата mañana не е индикация за бъдеще просто време.
6т. 11. Коя дума означава вдругиден?
6т. 12. Изразът el año que viene не е индикация за бъдеще време.
11т. 13. Попълнете липсващите думи.
11т. 14. Попълнете липсващите думи.
11т. 15. Преведете глаголната форма yo saldré, на български език.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!