new-logo

Тест: El imperativo negativo. Отрицателни форми на повелителното наклонение.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Образуваме отрицателната форма на повелителното наклонение за tú на глагол от първа група като вземем формата му за първо лице, единствено число в сегашно време, премахнем О, сложим окончанието ЕS на негово място и пред получената форма поставим отрицателната частица NO.
2
Правилна ли е отрицателната форма ¡No borres! за на глагола borrar.
3
Кое от посочените означава Не пей!?
4
Как се превежда изречението ¡No olvides comprar pan!?
5
На кой глагол е следната форма за повелително наклонение?
  • ¡No salgas!
6
Както положителните повелителни форми, отрицателните също наследяват неправилността на глаголите в Presente de Indicativo.
7
Свържете изразите с техните значения.
8
Свържете изразите с техните значения.
9
Образуваме отрицателните повелителни форми за vosotros като вземем първото лице, единствено число в сегашно време на глагола, премахваме окончанието -О и за глаголите от първа група прибавяме -ÉIS, като пред получената форма поставяме частицата NO.
10
На кой глагол принадлежи формата ¡No subáis!?
11
¡No traiga! е отрицателната повелителна форма на глагола:
12
За формите за USTEDES трябва да вземем първото лице, единствено число в сегашно време на глагола и след като премахнем окончанието -О, прибавяме за глаголите от първа група окончанието -EN, а за тези от втора и трета група – окончанието -AN.
13
Коя е основната форма на глагола, чиято отрицателна повелителна форма е ¡No empiecen!?
14
Подредете отрицателните повелителни форми на глагола ser в следния ред: tú, vosotros, usted, ustedes
15
На кой глагол принадлежи формата ¡No sepas!? Напишете основната му форма.

Описание на теста

С това онлайн упражнение по испански език за ниво А2 върху El imperativo negativo. Отрицателни форми на повелителното наклонение. в испанския език ще направите проверка на знанията си за това какво всъщност представлява повелителното наклонение. След като вече познавате положителните му форми, сега ще имате възможност да усъвършенствате наученото дотук, като приложите на практика и всички знанията за образуването на различните му отрицателни форми, правилната им употреба, както и всички изключения, които се срещат в езика.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се