logo

Тест: Pretérito Perfecto de Subjuntivo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Pretérito Perfecto de Subjuntivo на български език се нарича минало свършено време на подчинителното наклонение.
2
Когато говорим за действие, което се е извършило в близкото минало и не сме сигурни какъв е резултатът от него, използваме Pretérito Perfecto de Subjuntivo.
3
С изразите dudo que, espero que, me alegra que, qué sorpresa que и много други изразяваме личното си отношение и емоции към действието, а това не налага употребата на подчинително наклонение.
4
Pretérito Perfecto de Subjuntivo се образува като към спомагателния глагол HABER добавим миналото причастие на глагола.
5
В кое глаголно време трябва да бъдат спрегнати формите на спомагателния глагол HABER в комбинация с миналото причастие на глагола‚ за да образуваме Pretérito Perfecto de Subjuntivo?
6
Има ли собствено значение спомагателният глагол HABER във формирането на сложни времена?
7
Правилно ли е съставена формата за първо лице, множествено число nosotros hayamos comido в Pretérito Perfecto de Subjuntivo?
8
Кое окончание добавяме към основата на глаголите от първо спрежение, за да образуваме миналото причастие на правилните глаголи?
9
Съществуват ли глаголи с неправилна форма за минало причастие?
10
Свържете глаголите с техните форми за минало причастие.
11
HECHO е формата за минало причастие на глагола:
12
ABIERTO е формата за минало причастие на глагола:
13
Попълнете липсващата дума, като използвате правилната форма на глагола comprar в Pretérito Perfecto de Subjuntivo.
14
Попълнете липсващата дума, като използвате правилната форма на глагола comer в Pretérito Perfecto de Subjuntivo.
15
Спрегнете глагола romper в Pretérito  Perfecto de Subjuntivo за първо лице, единствено число.

Описание на теста

С това онлайн упражнение по испански език за ниво А2 върху Pretérito Perfecto de Subjuntivo ще проверите знанията си за това как се образува миналото свършено време на подчинителното наклонение, кога се използва, какви особености има и т.н. Имате възможност да усъвършенствате наученото дотук, като приложите на практика всички знания за миналото свършено време на подчинителното наклонение и спрежението на глаголите. Също така ще разберете дали има изключения от правилата.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се