logo

Тест: Хомеостаза

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че телесната температура при бозайниците не зависи от температурата на средата?
2
Средата, в която се намират клетките, се нарича:
3
Какво включва вътрешната среда на организма при човека?
4
Вътрешната течна среда се явява посредник между:
5
За хомеостазата е вярно, че:
6
В човешкия организъм двата вида регулация са нервна и хуморална.
7
Как се осъществява регулацията на хомеостазата?
8
Системите за регулация:
9
Нервната регулация има водеща роля в общата нервно - хуморална регулация на организма.
10
Кои са основните принципи на хомеостазата?
11
Кои от твърденията за нервната регулация са верни?
12
  • Избери една от двете думи в скобите и я запиши на обозначеното място:
  • 1. Вътрешната течна среда на организма осигурява (оптимални / минимални) условия за съществуване на клетките в многоклетъчния организъм.
  • 2. Регулацията на хомеостазата при висшите животни и човека се осъществява чрез нервната и ендокринната система по механизма на (обратната / правата) връзка.
  • 3. Хуморалната регулация е еволюционно (по-стара / по-млада) от нервната и се осъществява чрез хормони, които се секретират в кръвта от жлезите с вътрешна секреция.
13
Запиши процеса, за който се отнася описанието:
  • Динамичен процес, който се осъществява чрез саморегулация и поддържа вътрешната среда постоянна, като например постоянно съдържание на глюкоза, постоянно pH, температура, осмотично налягане и др.
14
Попълни липсващите думи в изреченията.
15
Запиши вида на регулацията след всяко определение.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас "Хомеостаза" ще усвоиш знания за поддържането на постоянството на вътрешната течна среда и механизма на действие на хомеостазата. Ще тестваш знанията си за двата вида регулация – нервна и хуморална. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като хомеостаза, регулация, хормони, биологични мембрани, вътрешна течна среда. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се