logo

Тест: Глаголите bitten, bieten, anbieten

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко от глаголите са написани правилно?
  • bietten, anbieten, bitten
2
Кой глагол има кратка ударена гласна?
3
Правилно ли е спрегнат глаголът в единствено число?
  • ich bitte, du bittest, er bittet
4
Кои две форми са правилни?
5
Вярно ли твърдението?
  • Глаголите bitten, bieten, anbieten образуват Perfekt със спомагателния глагол haben.
6
Изберете подходящия предлог за изречението.
  • Sascha, ich möchte dich ... einen Gefallen bitten.
7
По кои два начина можем да отговорим на дадената реплика?
  • Danke für die Blumen, Gregor!
8
Кои две изречения са възможният край на даденото изречение?
  • Bert bietet mir an,  ... .
9
Попълнете определителните членове (der, die, das) на дадените съществителни имена.
10
Изберете подходящия глагол за изречението.
  • Meiner kranken Nachbarin habe ich immer meine Hilfe ... .
11
Изберете подходящия глагол за изречението.
  • Die Schiffsreise ... viel Luxus und Unterhaltung.
12
Свържете частите на изреченията.
13
Свържете изреченията.
14
Попълнете спомагателния глагол (haben, sein) и Partizip II на дадения глагол.
15
Изберете подходящия глагол.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво А2 "Глаголите bitten, bieten, anbieten" съдържа разнообразни задачи за правописа, произношението и правилното спрежение в сегашно време на дадените три глагола. Можете да проверите и познанията си за техните три форми, за предлозите, с които се употребяват, за значенията и начина им на употреба в изреченията. Не на последно място са и отглаголните съществителни имена Angebot, Bitte, Anbieter с техните значения и определителни членове.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се