Упражнение: Глаголите bitten, bieten, anbieten


Описание на упражнението

Онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Глаголите bitten, bieten, anbieten" съдържа разнообразни задачи за правописа, произношението и правилното спрежение в сегашно време на дадените три глагола. Можете да проверите и познанията си за техните три форми, за предлозите, с които се употребяват, за значенията и начина им на употреба в изреченията. Не на последно място са и отглаголните съществителни имена Angebot, Bitte, Anbieter с техните значения и определителни членове.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Колко от глаголите са написани правилно?
  • bietten, anbieten, bitten
5т. 2. Кой глагол има кратка ударена гласна?
5т. 3. Правилно ли е спрегнат глаголът в единствено число?
  • ich bitte, du bittest, er bittet
5т. 4. Кои две форми са правилни?
5т. 5. Вярно ли твърдението?
  • Глаголите bitten, bieten, anbieten образуват Perfekt със спомагателния глагол haben.
6т. 6. Изберете подходящия предлог за изречението.
  • Sascha, ich möchte dich ... einen Gefallen bitten.
6т. 7. По кои два начина можем да отговорим на дадената реплика?
  • Danke für die Blumen, Gregor!
6т. 8. Кои две изречения са възможният край на даденото изречение?
  • Bert bietet mir an,  ... .
6т. 9. Попълнете определителните членове (der, die, das) на дадените съществителни имена.
6т. 10. Изберете подходящия глагол за изречението.
  • Meiner kranken Nachbarin habe ich immer meine Hilfe ... .
6т. 11. Изберете подходящия глагол за изречението.
  • Die Schiffsreise ... viel Luxus und Unterhaltung.
6т. 12. Свържете частите на изреченията.
11т. 13. Свържете изреченията.
11т. 14. Попълнете спомагателния глагол (haben, sein) и Partizip II на дадения глагол.
11т. 15. Изберете подходящия глагол.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!