logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глаголът, който използваме за „пътувам“ за развлечение е VOYAGER.
2
Глаголът, който използваме за „пътувам“ във всекидневието е SE DÉPLACER
3
В израза „Пътувам С…“ на френски използваме предлога:
4
На френски „пеша“ се казва:
5
На френски „вземам (превозно средство)“ се казва със същия глагол – PRENDRE
6
Свържете гарата със съответните превозни средства.
7
Свържете отделните части на изреченията.
8
Свържете предлога с превозното средство.
9
Свържете отделните части на изреченията.
10
Свържете превозните средства със съответното място.
11
Свържете отделните части на изреченията.
12
Допълнете изречението с липсващите думи.
13
Pour aller à l’aéroport ? Попълнете отговора с липсващите думи.
14
Je pars en vacances.  – Tu pars en bus ou tu prends ta voiture?
  • Напишете отново въпроса, като заместите грешно използваната дума за превозно  средство.
15
Напишете Трябва да спазваме правилника за движение.
  • Не пропускайте препинателния знак в края на изречението.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А1 “ Les transports.” ще проверите дали сте научили основната лексика (думи и изрази), свързана с темата за транспортните средства; дали сте запонили с кои глаголи и с кои предлози се построяват изразите за различните начини на придвижване в града и при други пътешествия. Ще проверите и дали сте запомнили и някои практически полезни неща за пътуване.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се