Упражнение: Лесни поговорки (L-Z)


Описание на упражнението

Какво означават поговорките "Viele Köche verderben den Brei" , "Stille Wasser sind tief", "Liebe macht blind"? Учете, забавлявайки се, с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Лесни поговорки (L-Z)". Тук ще преговорим превода на поговорките, ще помислим върху ситуациите, в които можем да ги използваме и ще затвърдим лексикалните си знания за точните думи, използвани в народните мъдрости.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Можем ли да употребим поговорката "Viele Köche verderben den Brei" тогава, когато много хора се намесват в извършването на нещо?
5т. 2. Счупваме ценна ваза, но поглеждаме оптимистично на това. Можем ли да цитираме в този момент поговорката "Scherben bringen Glück"?
5т. 3. Как започва поговорката?
  • ... Zwei sich streiten, freut sich der Dritte.
5т. 4. Подредете частите на поговорката.
5т. 5. Вярно ли е твърдението?
  • Поговорката "Zusammen ist man stark" може да използваме тогава, когато искаме да предупредим някого да не използва лъжи.
6т. 6. Кои са роднините в дадената поговорка?
  • Wie ..., so ... .
6т. 7. Коя част на тялото липсва в дадената поговорка?
  • Lügen haben kurze ... .
6т. 8. Свържете частите на поговорките.
6т. 9. Попълнете благородните метали в дадената поговорка.
  • Имената на металите се пишат с главна буква.
6т. 10. Попълнете подходящия модален глагол в дадената поговорка.
6т. 11. Коя е правилната форма на поговорката?
6т. 12. В кои две поговорки присъства сказуемото macht?
11т. 13. Попълнете липсващите думи в поговорките, като изберете от дадените долу.
  • bringen - holen - Grube - Wer - Wann
11т. 14. Допишете поговорката "Нито риба, нито рак".
11т. 15. Попълнете липсващите предлози в поговорките.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!