Упражнение: Genitiv - задачи


Описание на упражнението

С онлайн теста по немски език за ниво А2 "Genitiv - задачи" ще можете да преговорите важните неща, свързани с този падеж. Това са преводът на изрази, съдържащи Genitivattribut като der Name des Vaters, изборът между окончанията -es и -s за Genitiv, преценката дали едно съществително име изобщо прибавя такова окончание, както и поставяне на определителен член и притежателно местоимение в правилната форма за Genitiv.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Посочете единственото правилно заглавие.
5т. 2. Правилно ли е заглавието?
  • "Die Farbe den Ozeans"
5т. 3. Правилен ли е преводът на даденото заглавие?
  • "Die Nacht des Mörders"
  • "Нощта на убиеца"
5т. 4. Кои съществителни имена ще получат окончание -s или -es в Genitiv?
5т. 5. Вярно ли е твърдението?
  • Двата израза се превеждат по различен начин.
  • die Fenster des Zimmers
  • die Fenster der Zimmer
6т. 6. Поставете подходящото окончание в Genitiv: -s или -es.
6т. 7. Поставете подходящото окончание в Genitiv: -s или -es.
6т. 8. Колко от изброените съществителни имена ще получат задължително окончанието -es в Genitiv?
  • der Tanz, der Kurs, das Haus, der Blumenstrauß, der Hass
6т. 9. Свържете изразите и техните преводи.
6т. 10. Пред кои две съществителни имена ще поставим притежателното местоимение meines?
6т. 11. Поставете притежателното местоимение в подходящата форма.
6т. 12. Попълнете липсващите определителни членове.
11т. 13. Попълнете дадените съществителни имена в Genitiv.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 14. Попълнете дадените съществителни имена в Genitiv.  
11т. 15. Попълнете дадените съществителни имена в Genitiv.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!