Упражнение: Притежателни местоимения в Genitiv


Описание на упражнението

Онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Притежателни местоимения в Genitiv" ще ви помогне да затвърдите знанията си за определителните членове, както и за притежателните местоимения в Genitiv. С разнообразни по вид и трудност задачи ще затвърдим окончанията на притежателните местоимения, но ще обърнем внимание и на техния превод. Ще помислим как превеждаме изрази като das Haus ihres Onkels. Ще упражним и формите на трудното местоимение euer.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Определителният член der е типичен за съществителните имена от ... в Genitiv.
  • Посочете двата правилни отговора.
5т. 2. Вярно ли е твърдението?
  • Допълнителното окончание -es/-s ни показва, че едно съществително име е в Genitiv. Това окончание е задължително за всички родове и числа.
5т. 3. Вярно ли е, че притежателните местоимения се променят в Genitiv така, както се променят и определителните членове в този падеж?
5т. 4. Посочете двата примера, съдържащи притежателни местоимения в Genitiv.
5т. 5. Посочете двете изречения, съдържащи притежателни местоимения в Genitiv.
6т. 6. Свържете изразите на немски и български език.
6т. 7. Кои два превода на дадения израз са възможни?
  • die Bank ihrer Freundin
6т. 8. Поставете окончанията на притежателните местоимения в Genitiv.
6т. 9. Кои две притежателни местоимения могат да се използват в даденото изречение?
  • Der Kuchen ... Großmutter ist so lecker!
6т. 10. Кои две притежателни местоимения могат да се използват в даденото изречение?
  • Der Aufsatz ... Schülers ist sehr interessant.
6т. 11. Поставете думите в скоби в Genitiv.
6т. 12. Поставете думите в скоби в Genitiv.
11т. 13. Поставете притежателното местоимение euer в подходящата форма на Genitiv.
11т. 14. Поставете подходящото притежателно местоимение в Genitiv.
  • Пример: das Rad meines Vaters (ich)
11т. 15. Поставете подходящото притежателно местоимение в Genitiv.
  • Пример: der Arzt meiner Tochter (ich)

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!