logo

Тест: Притежателни местоимения в Genitiv

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Определителният член der е типичен за съществителните имена от ... в Genitiv.
  • Посочете двата правилни отговора.
2
Вярно ли е твърдението?
  • Допълнителното окончание -es/-s ни показва, че едно съществително име е в Genitiv. Това окончание е задължително за всички родове и числа.
3
Вярно ли е, че притежателните местоимения се променят в Genitiv така, както се променят и определителните членове в този падеж?
4
Посочете двата примера, съдържащи притежателни местоимения в Genitiv.
5
Посочете двете изречения, съдържащи притежателни местоимения в Genitiv.
6
Свържете изразите на немски и български език.
7
Кои два превода на дадения израз са възможни?
  • die Bank ihrer Freundin
8
Поставете окончанията на притежателните местоимения в Genitiv.
9
Кои две притежателни местоимения могат да се използват в даденото изречение?
  • Der Kuchen ... Großmutter ist so lecker!
10
Кои две притежателни местоимения могат да се използват в даденото изречение?
  • Der Aufsatz ... Schülers ist sehr interessant.
11
Поставете думите в скоби в Genitiv.
12
Поставете думите в скоби в Genitiv.
13
Поставете притежателното местоимение euer в подходящата форма на Genitiv.
14
Поставете подходящото притежателно местоимение в Genitiv.
  • Пример: das Rad meines Vaters (ich)
15
Поставете подходящото притежателно местоимение в Genitiv.
  • Пример: der Arzt meiner Tochter (ich)

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво А2 "Притежателни местоимения в Genitiv" ще ви помогне да затвърдите знанията си за определителните членове, както и за притежателните местоимения в Genitiv. С разнообразни по вид и трудност задачи ще затвърдим окончанията на притежателните местоимения, но ще обърнем внимание и на техния превод. Ще помислим как превеждаме изрази като das Haus ihres Onkels. Ще упражним и формите на трудното местоимение euer.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се