new-logo

Тест: Предлози с Genitiv. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Правилен ли преводът на даденото изречение?
  • Trotz des Fiebers trinke ich wenig Wasser.
  • Заради високата температура пия малко вода.
2
Правилен ли преводът на даденото изречение?
  • Während der Fahrt lese ich ein Buch.
  • По време на пътуването чета книга.
3
Поставете подходящия определителен член - der или des.
4
Кое съществително име е подходящо за даденото изречение?
  • Trotz ... raucht mein Vater viel.
5
Кое съществително име е подходящо за даденото изречение?
  • Anstatt ... stelle ich einen Spiegel in die Ecke.
6
Кои две изречения могат да започнат с предлога während?
7
Свържете изреченията.
8
При кои две съществителни имена трябва да се добави окончание (-s, -es) в Genitiv?
9
Поставете притежателното местоимение ihr в Genitiv.
10
Поставете притежателните местоимения в Genitiv.
11
Поставете съществителните имена в Genitiv.
12
Кои две изречения имат правилен словоред?
13
Съставете изречение от дадените думи, като започнете с предлога trotz.
  • trotz - Boris - seine Probleme - oft - lachen
14
Съставете изречение от дадените думи, като започнете с предлога wegen.
  • das Spiel - ein Fehler - wegen - verlieren - wir
15
Само едно от изреченията не съдържа никаква грешка. Посочете това изречение.

Описание на теста

Знаем ли вече всичко за предлозите während, wegen, trotz и anstatt, които се употребяват с Genitiv? Проверете знанията и уменията си с онлайн теста по немски език за ниво В1 "Предлози с Genitiv - задачи", включващо съставяне на изречения, избор на правилен предлог, поставяне на определителен член и притежателно местоимение в Genitiv. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се