new-logo

Тест: Предлози с Genitiv

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой от вариантите е правилният правописен вариант?
2
Кой от вариантите е правилният правописен вариант?
3
Различава ли се значението на statt и anstatt?
4
Допишете липсващите букви на предлога.
5
Свържете значенията на предлозите.
6
Колко от изброените предлози се използват с Genitiv?
  • während, wegen, trotz, anstatt
7
Къде ще сложим запетая в даденото изречение?
  • Ich habe während der Ferien einen Tanzkurs besucht.
8
Кои две изречения имат правилна пунктуация?
9
Изберете двете подходящи съществителни имена за даденото изречение.
  • Während ... ist Hans eingeschlafen.
10
Изберете двете подходящи съществителни имена за даденото изречение.
  • Trotz ... gehen wir aus.
11
Подредете частите на изречението, което започва така:
  • Anstatt ... .
12
Кои два предлога можем да употребим в даденото изречение?
  • ... des Wetters bleibt er zu Hause.
13
Свържете частите на изреченията.
14
Поставете даденото съществително име в подходящата форма.
15
Поставете даденото съществително име в подходящата форма.

Описание на теста

Какво е значението на предлозите wegen, während, trotz, anstatt и само с Genitiv ли се употребяват те? Трябва ли изречението, започващо с някой от тези предлози, да съдържа запетая и къде е нейното място? Проверете знанията си с онлайн теста за ниво В1 "Предлози с Genitiv". Тук ще откриете интересни и разнообразни задачи - за правопис и пунктуация, за правилна подредба на изречението, за избор на вариант, за поставяне на съществителни имена в Genitiv.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се