Упражнение: Предлози с Genitiv


Описание на упражнението

Какво е значението на предлозите wegen, während, trotz, anstatt и само с Genitiv ли се употребяват те? Трябва ли изречението, започващо с някой от тези предлози, да съдържа запетая и къде е нейното място? Проверете знанията си с онлайн упражнението за ниво В1 "Предлози с Genitiv". Тук ще откриете интересни и разнообразни задачи - за правопис и пунктуация, за правилна подредба на изречението, за избор на вариант, за поставяне на съществителни имена в Genitiv.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой от вариантите е правилният правописен вариант?
5т. 2. Кой от вариантите е правилният правописен вариант?
5т. 3. Различава ли се значението на statt и anstatt?
5т. 4. Допишете липсващите букви на предлога.
5т. 5. Свържете значенията на предлозите.
6т. 6. Колко от изброените предлози се използват с Genitiv?
  • während, wegen, trotz, anstatt
6т. 7. Къде ще сложим запетая в даденото изречение?
  • Ich habe während der Ferien einen Tanzkurs besucht.
6т. 8. Кои две изречения имат правилна пунктуация?
6т. 9. Изберете двете подходящи съществителни имена за даденото изречение.
  • Während ... ist Hans eingeschlafen.
6т. 10. Изберете двете подходящи съществителни имена за даденото изречение.
  • Trotz ... gehen wir aus.
6т. 11. Подредете частите на изречението, което започва така:
  • Anstatt ... .
6т. 12. Кои два предлога можем да употребим в даденото изречение?
  • ... des Wetters bleibt er zu Hause.
11т. 13. Свържете частите на изреченията.
11т. 14. Поставете даденото съществително име в подходящата форма.
11т. 15. Поставете даденото съществително име в подходящата форма.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!