Упражнение: Пряко и непряко допълнение. Complemento directo y complemento indirecto


Описание на упражнението

С настоящото онлайн упражнение по испански език за ниво А2 върху Пряко и непряко допълнение. Complemento directo y complemento indirecto и ще проверите знанията си за прякото и непрякото допълнение в испанския език. Ще разберете с кои местоимения ги заместваме и как ги откриваме в изречения.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Допълнението не пояснява сказуемото в изречението.
5т. 2. Колко вида допълнения съществуват?
5т. 3. Кои са видовете допълнение?
5т. 4. Прякото допълнение на испански език се нарича complemento directo.
5т. 5. Complemento indirecto означава пряко допълнение.
6т. 6. Прякото допълнение е обикновено съществително име, някакъв обект, върху който директно пада действието, т.е. обект, засегнат пряко от глаголното действие.
6т. 7. Вярно ли, че с местоименията на прякото допълнение lo, la, loas, las можем да заместим прякото допълнение и да съкратим дългите изречения?
6т. 8. Когато имаме два глагола, вторият от които е инфинитив, слагаме местоимението на прякото допълнение зад инфинитива, като го залепваме за думата.
  • Например: Quieren cortarlos. 
6т. 9. Каква глаголна конструкция е използвана в това изречение?
  • La estoy mirando otra vez.
6т. 10. Трябва ли да се постави ударение в следното изречение? ¡Compralos!
6т. 11. Въпреки, че в прякото допълнение връзката между сказуемото и допълнението е директна, т.е. няма предлог, има глаголи, които изискват предлога А, когато след тях има хора или дори животни. В тези изречения също ще имаме пряко допълнение.
6т. 12. Глаголът conocer не изисква никога употребата на предлога А преди одушевен предмет.
11т. 13. Попълнете липсващата дума.
11т. 14. Попълнете липсващата дума.
11т. 15. Вярно или грешно е преобразувано изречението? Запишете в празното поле: вярно или грешно.
  • Estoy mirando mi película favorita otra vez.
  • Estoy mirándola otra vez. 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Родител

19:25 - 01.02.2017

Здравейте, защо на последният въпрос сте написали, че изречението е преобразувано грешно. Не откривам грешка?
Профилна снимка

Родител

20:21 - 02.02.2017

Моля, проверете: " Кой е верният отговор на въпрос № 15 ?"
Профилна снимка

Учител на Уча.се

10:45 - 16.02.2017

Здравей, Галя! Благодарим ти наблюдателността! Верният отговор на този въпрос е променен. :)
Профилна снимка

Родител

13:24 - 16.02.2017

Благодаря Ви и аз !
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.