new-logo

Тест: Пряко и непряко допълнение. Complemento directo y complemento indirecto

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Допълнението не пояснява сказуемото в изречението.
2
Колко вида допълнения съществуват?
3
Кои са видовете допълнение?
4
Прякото допълнение на испански език се нарича complemento directo.
5
Complemento indirecto означава пряко допълнение.
6
Прякото допълнение е обикновено съществително име, някакъв обект, върху който директно пада действието, т.е. обект, засегнат пряко от глаголното действие.
7
Вярно ли, че с местоименията на прякото допълнение lo, la, los, las можем да заместим прякото допълнение и да съкратим дългите изречения?
8
Когато имаме два глагола, вторият от които е инфинитив, слагаме местоимението на прякото допълнение зад инфинитива, като го залепваме за думата.
  • Например: Quieren cortarlos. 
9
Каква глаголна конструкция е използвана в това изречение?
  • La estoy mirando otra vez.
10
Трябва ли да се постави ударение в следното изречение? ¡Compralos!
11
Въпреки, че в прякото допълнение връзката между сказуемото и допълнението е директна, т.е. няма предлог, има глаголи, които изискват предлога А, когато след тях има хора или дори животни. В тези изречения също ще имаме пряко допълнение.
12
Глаголът conocer не изисква никога употребата на предлога А преди одушевен предмет.
13
Попълнете липсващата дума.
14
Попълнете липсващата дума.
15
Вярно или грешно е преобразувано изречението? Запишете в празното поле: вярно или грешно.
  • Estoy mirando mi película favorita otra vez.
  • Estoy mirándola otra vez. 

Описание на теста

С настоящото онлайн упражнение по испански език за ниво А2 върху Пряко и непряко допълнение. Complemento directo y complemento indirecto и ще проверите знанията си за прякото и непрякото допълнение в испанския език. Ще разберете с кои местоимения ги заместваме и как ги откриваме в изречения.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се