Упражнение: Неопределителни местоимения. Pronombres indefinidos.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по испански език за ниво А2 върху Неопределителни местоимения. Pronombres indefinidos ви позволява да проверите знанията си за това кои думи в испанския език са неопределителни местоимениякак се употребяват и какви характеристики имат.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Местоименията са изменяеми части, които ни служат да заместим някакво име – съществително, прилагателно или числително име.
5т. 2. Неопределителните местоимения в испанския език не се наричат pronombres indefinidos.
5т. 3. Неопределителните местоимения посочват неопределени лица и предмети или неопределени качествени или количествени признаци.
5т. 4. Коя дума от изречението е неопределително местоимение?
  • Esta noche unos amigos vienen a dormir en casa.
5т. 5. Когато употребяваме uno в комбинация с числително име, тогава не изразяваме приблизително количество.
6т. 6. Кое неопределително местоимение не се променя по род и число спрямо съществителното име и се използва за предмети?
6т. 7. Изразите algo de и nada de, които превеждаме съответно като малко, някакво неопределено количество и никакво.
6т. 8. Кое местоимение се използва само за лица, не се променя по род или число и го превеждаме като някой и съответно никой?
6т. 9. Неопределителните местоимения alguno и ninguno се използват за лица и предмети, се съгласуват по род и число.
6т. 10. Неопределителните местоимения alguno и ninguno могат да се използват самостоятелно или да придружават съществителните имена.
6т. 11. Когато стоят пред съществителни от мъжки род, подобно на някои числа, местоименията alguno и ninguno имат съкратени форми, които са съответно:
6т. 12. Местоимението cualquiera означава всякакъв, всякаква, всякакво, всякакви, като се има предвид всеки, който и да е.
11т. 13. Попълнете липсващата дума.
11т. 14. Cualquiera придобива съкратена форма, когато стои пред съществителни от мъжки и от женски род. Коя е тази съкратена форма?
11т. 15. Преведете изречението No oigo nada.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!