new-logo

Тест: Относителни местоимения. Pronombres relativos.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Относителните местоимения на испански език се наричат Pronombres relativos.
2
Вярно ли е, че относителните местоимения свързват главното и подчиненото изречение в едно сложно изречение?
3
Относителните местоимения са заместващи думи, които се поставят на мястото на име или друго местоимение, употребено в главното изречение.
4
Колко на брой са относителните местоимения?
5
Que, cual, quien, cuyo, cuanto, como, cuando, donde не са относителни местоимения.
6
Местоимението que се отнася до:
7
Ако имаме предлог преди относителното местоимение que в сложно изречение, поставяме определителен член между тях.
8
В комбинация само с определителен член, местоимението que не придобива функцията на показателно местоимение.
9
Местоимението cual, също се отнася до лица и предмети, но разликата е, че cual се отнася до един или няколко конкретни предмети от цялата група. Затова се употребява винаги с:
10
Относителното местоимение quien, отнасящо се само до лица, никога не се употребява с определителен член.
11
Вярно ли е, че cuyo, който се отнася до лица и предмети, като има четири форми, защото се съгласува със съществителното по лице и число.
12
Какво означава относителното местоимение cuanto?
13
Кое относително местоимение няма промяна в рода или числото, употребява се за начин и се превежда като както или като?
14
Попълнете липсващата дума.
15
Кое е това относително местоимение, което не мени формата си и се превежда като където?

Описание на теста

Това онлайн упражнение по испански език за ниво А2 върху Относителни местоимения. Pronombres relativos ви позволява да проверите знанията си за това кои думи в испанския език са относителни местоимения, как се употребяват и какви характеристики имат.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се