Упражнение: Относителни местоимения. Pronombres relativos.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по испански език за ниво А2 върху Относителни местоимения. Pronombres relativos ви позволява да проверите знанията си за това кои думи в испанския език са относителни местоимения, как се употребяват и какви характеристики имат.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Относителните местоимения на испански език се наричат Pronombres relativos.
5т. 2. Вярно ли е, че относителните местоимения свързват главното и подчиненото изречение в едно сложно изречение?
5т. 3. Относителните местоимения са заместващи думи, които се поставят на мястото на име или друго местоимение, употребено в главното изречение.
5т. 4. Колко на брой са относителните местоимения?
5т. 5. Que, cual, quien, cuyo, cuanto, como, cuando, donde не са относителни местоимения.
6т. 6. Местоимението que се отнася до:
6т. 7. Ако имаме предлог преди относителното местоимение que в сложно изречение, поставяме определителен член между тях.
6т. 8. В комбинация само с определителен член, местоимението que не придобива функцията на показателно местоимение.
6т. 9. Местоимението cual, също се отнася до лица и предмети, но разликата е, че cual се отнася до един или няколко конкретни предмети от цялата група. Затова се употребява винаги с:
6т. 10. Относителното местоимение quien, отнасящо се само до лица, никога не се употребява с определителен член.
6т. 11. Вярно ли е, че cuyo, който се отнася до лица и предмети, като има четири форми, защото се съгласува със съществителното по лице и число.
6т. 12. Какво означава относителното местоимение cuanto?
11т. 13. Кое относително местоимение няма промяна в рода или числото, употребява се за начин и се превежда като както или като?
11т. 14. Попълнете липсващата дума.
11т. 15. Кое е това относително местоимение, което не мени формата си и се превежда като където?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!