logo

Тест: Las preposiciones "Por" y "Para". Предлозите "Por" и "Para"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На български език и двата предлога POR и PARA могат да се преведат като за, заради, за да и др.
2
Използваме ли предлога POR, когато извършваме нещо с дадена цел (finalidad), т.е. вършим нещо, заради нещо друго или някого.
3
Не използваме предлога POR, когато описваме причина, средство или някакво условие (causa o medio).
4
Използваме ли предлога POR за място и пространство?
5
Употребяваме ли предлога POR, когато говорим за времето (el tiempo)?
6
Когато говорим за разпределение (distribución) на нещо, ще използваме предлога:
7
Винаги ли се използва предлогът POR, когато говорим за замяна или размяна (cambiar una cosa por otra)?
8
Когато говорим за последователност на действията (sucesión), използваме предлога:
9
Когато говорим за проценти на испански език, използваме предлога:
10
Използваме предлога PARA, когато говорим за предназначение (destino).
11
Предлогът PARA не се използва за ползата от нещо или причината за неговата употреба.
12
Предлогът PARA се използва, когато говорим за време, но то е обикновено отнасящо се до:
13
Попълнете липсващата дума.
14
Кой предлог изискват след себе си глаголите pasar, preguntar, interesarse, preocuparse, cambiar, dar gracias, luchar, mirar, votar?
15
Кой предлог изискват след себе си глаголите trabajar, servir, prepararse?

Описание на теста

Това онлайн упражнение по испански език за ниво А2 върху Las preposiciones "Por" y "Para". Предлозите "Por" и "Para" ви позволява да проверите знанията си за тези предлози техните употреби. Ще разберете дали и Вас са толкова объркващи, дали Ви създават затруднения и дали сте научили приликите и разликите им. Ако знаете какви особености имат, ще се справите с нашето упражнение.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се