Упражнение: Предлозите DE и EN. Las preposiciones DE y EN.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по испански език за ниво А2 върху Предлозите DE и EN. Las preposiciones DE y EN ви позволява да проверите знанията си за тези предлози както и за предлозите, чрез които можем да изразим местоположение, произход, притежание, посока, средство и др. Кога употребяваме DE и EN, какви особености имат, ще разберете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Предлозите са неизменяеми части на речта, които свързват различните думи в изречението като определят смисловото отношение между тези думи. Може да се отнасят до местоположение, произход, притежание, посока, средство и др.
5т. 2. A, sobre, para, de, dentro и por са:
5т. 3. Предлогът DE не се употребява за произход и притежание.
5т. 4. Коя употреба на предлога DE е използвана в изречението "Davide es de Milano."?
5т. 5. Коя употреба на предлога DE е използвана в изречението „Este bolso es de Andrea.“?
6т. 6. Може ли употребата на предлога DE за произход за се прилага и във въпросителни, и в съобщителни изречения?
6т. 7. Предлогът DE и определителният член за мъжки род EL се комбинират и се получава думичката DEL.
6т. 8. Предлогът EN не се използва за местоположение.
6т. 9. Думата lugar означава:
6т. 10. Правилно ли е използван предлогът EN в изречението "Estudio en este colegio."?
6т. 11. Според дадения пример възможно ли е да се използва предлога EN в отговора, ако той не е част от въпроса?
  • - ¿Dónde vives?
  • - Vivo en Bulgaria.
6т. 12. Правилно ли е използван предлогът EN в изречението "Te espero en la oficina."?
11т. 13. Попълнете липсващите думи.
11т. 14. Попълнете липсващата дума.
11т. 15. Попълнете липсващите думи.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!