Упражнение: Окончанията за Genitiv -es и -s


Описание на упражнението

Всички родове и числа ли добавят допълнителното окончание -es / -s в Genitiv? Необходимо ли е да избираме едно от двете окончания или може да ползваме и двете по наша преценка? Какви особености имат съществителните имена, добавящи само -es в Genitiv? Какво е типично за съществителните имена, добавящи само -s в Genitiv? Тествайте знанията си с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Окончанията за Genitiv -es и -s".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е твърдението?
  • Всички съществителни имена добавят окончанията -es или -s в Genitiv.
5т. 2. Вярно ли е твърдението?
  • Някои съществителни имена от мъжки и среден род могат да добавят САМО окончанието -es в Genitiv.
5т. 3. Вярно ли е твърдението?
  • Някои съществителни имена от мъжки и среден род могат да добавят САМО окончанието -s в Genitiv.
5т. 4. Всички дадени примери са в Genitiv. В кои два примера е неправилна употребата на допълнително окончание?
5т. 5. Всички дадени примери са в Genitiv. В кои два примера е неправилна употребата на допълнително окончание?
6т. 6. Съществителните имена Glas, Fluss, Gewürz, Fleiß добявят единствено -es в Genitiv, защото ...
6т. 7. Кои две съществителни имена добавят задължително окончанието -s в Genitiv?
6т. 8. Попълнете -es или -s в даденото правило.
6т. 9. Кои от изброените съществителни имена добавят задължително -s в Genitiv?
  • Всички изброени същ.имена са от среден род.
6т. 10. При кои съществителни имена се предпочита окончанието -es в Genitiv?
6т. 11. При кои съществителни имена се предпочита окончанието -s в Genitiv?
6т. 12. При кои две групи съществителни имена се предпочита окончанието -s в Genitiv?
11т. 13. Добавете окончанието -s или -es.
11т. 14. Попълнете окончанието -s или -es.
11т. 15. Речникът може да ни помогне при избора на окончанията -s и -es.
  • Посочете съществителните имена, които могат да добавят И ДВЕТЕ окончания в Genitiv.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!