Упражнение: Genitiv - уводен урок


Описание на упражнението

Какво представлява падежът Genitiv? Едно и също нещо ли са Genitiv и Genitivattribut? Кои са определителните и неопредилителните членове в Genitv за съществителните имена от трите рода? Какво представлява въпросът wessen? За кой род и число е типично допълнителното окончание към съществителното име -es и -s? Отговори на тези въпроси ще получите в онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Genitiv - уводен урок".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете имената на падежите с подходящото съкращение.
5т. 2. Посочете названието на родителен падеж на немски език.
5т. 3. Вярно ли е, че определителният член в Genitiv е еднакъв за мъжки и женски род?
5т. 4. Посочете двата правилни отговора.
  • Определителният член в Genitiv e des в ...
5т. 5. Вярно ли е твърдението?
  • Определителният член в Genitiv за женски род и множествено число е der.
6т. 6. Съществителните от мъжки и среден род получават допълнително окончание в Genitiv. Кое е то?
6т. 7. Всички дадени примери са за Genitiv. Кой ред съдържа само съществителни имена в женски род?
6т. 8. Дадените съществителни имена са от мъжки род.
  • Поставете определителните думи в скоби в Genitiv.
6т. 9. Попълнете изреченията с подходящите думи.
  • Genitiv - Genitivattribut
6т. 10. Попълнете с подходящата дума.
  • Das Genitivattribut е съществително име, което пояснява ... .
6т. 11. Въпросът към Genitivattribut e ...
6т. 12. Кои части на даденото изречение са Genitivattribut?
  • Der Wagen des Vaters und das Fahrrad der Mutter sind neu.
11т. 13. Поставете des или der пред съществителните имена.
11т. 14. Поставете окончанието s там, където е необходимо. В останалите случаи поставете x.
11т. 15. Задайте въпроса към Genitivattribut.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!