Упражнение: Гликолиза


Описание на упражнението

С онлайн теста по биология за 9. клас "Гликолиза” ще упражните знанията си за първия етап от клетъчното дишане. Каква е същността на този процес? Как се образуват молекулите АТФ? Каква е енергийната полза за клетката от този процес? Защо този процес е толкова важен за клетките? Чрез това упражнение по биология ще имате възможност да упражните термини като НАД, ГАФ, ферментация и още много други. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Гликолизата е процес, при който глюкозните молекули се разграждат.
5т. 2. Какво се получава от процеса ферментация?
5т. 3. Кое от изброените също е продукт от гликолизата?
5т. 4. НАД е:
5т. 5. Общо колко молекули АТФ се синтезират по време на гликолизата?
6т. 6. Ферментацията е процес, който протича в анаеробни условия.
6т. 7. Какво е характерно за млечната киселина?
6т. 8. За първоначалното разпадане на глюкозната молекула е необходимо:
6т. 9. Кои са двете верни твърдения?
6т. 10. Глицералдехид фосфат (ГАФ) е молекула, която:
6т. 11. Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
6т. 12. От разграждането на една молекула глюкоза се получават четири молекули пирогроздена киселина.
11т. 13. Запишете името на киселината, за която се говори в текста:
  • "Тази киселина е позната още и под името лактат. Образува се в анаеробни условия в следствие от ферментационен процес. Натрупва се на специфични места в тялото ни след интензивна физическа активност. Това води до състояние наречено "мускулна треска", което се характеризира с болезнени движения на определени крайници."
11т. 14. Разгледайте картинката и под всяко от дадените означения, поставете най-правилния отговор.
11т. 15. Попълнете липсващите думи в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!