Упражнение: Антонимите. Los antónimos.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по испански език за ниво А2 върху Антонимите. Los antónimos. в испанския език ви дава възможност да направите проверка на знанията си за това как дали разпознавате кои думи са антоними, какви особености имате те и дали има изключения от правилата. Имате възможност да усъвършенствате наученото дотук, като приложите на практика усвоения материал за прилагателните имена.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Los antónimos наричаме антонимите на испански език.
5т. 2. Антонимът на думата frío e:
5т. 3. Думите grande – pequeño не са антоними.
5т. 4. Както всички прилагателни в комбинация със съществително име, антонимите също стоят:
5т. 5. Кои от посочените двойки са антоними?
6т. 6. Думите amplio – estrecho не са антоними.
6т. 7. Думите bueno – malo са антоними.
6т. 8. Кой е антонимът на lleno?
6т. 9. Свържете двойките антоними.
6т. 10. Прилагателното име bueno може да стои и пред и след съществителното име.
6т. 11. Прилагателното име bueno има особеност при употребата му пред думи в мъжки род, ед. ч. Буквата О изпада и остава само buen.
6т. 12. Прилагателното име malo може да стои и пред и след съществителното име.
11т. 13. Попълнете празните места.
11т. 14. Преведете двойката антоними amplio – estrecho.
  • Запишете по същия начин, както е написана двойката в условието (двете думи, разделени с тире).
11т. 15. Кой е антонимът на caro?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!