Упражнение: Ударението


Описание на упражнението

С настоящото онлайн упражнение по испански език за ниво А2 върху Ударението в испанския език и ще проверите знанията си за това как се делят думите на срички, дали това има значение при правописа и правоговора, както и да видите дали сте усвоили правилата за фонетично и графично ударение. Имате възможност да усъвършенствате наученото дотук, като приложите на практика знанията си за смисловото ударение.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя дума означава ударение?
5т. 2. Ударението ни показва на коя сричка ще падне фонетичното ударение при произношение.
5т. 3. В испанския език има строги правила за произношението и ако правилото е нарушено, то тогава поставяме графичното ударение, което изписваме върху съответната ударена гласна.
  • Как се нарича това графично ударение на испански език?
5т. 4. Кога фонетичното ударение пада на предпоследната сричка?
5т. 5. Когато имаме нарушение на правилото, според което при думи, които завършват на гласна, N или S, фонетичното ударението попада на предпоследната сричка, тогава слагаме tilde, т.е. изписваме ударението.
6т. 6. В испанския език има много думи, завършващи с наставките –ción–sión, -xión и -cción, които винаги носят своето ударение, изписано на буквата О.
6т. 7. Къде пада ударението завършващи на съгласни, различни от N и S?
6т. 8. Кои думи са изписани правилно?
6т. 9. При дифтонгите от две слаби гласни ударението пада върху:
6т. 10. При комбинация от слаба+силна гласна, ударението по правило пада на слабата гласна.
6т. 11. Кои думи са правилно изписани?
6т. 12. Трябва ли да има изписано графично ударение върху думата agua?
11т. 13. Върху коя буква пада графичното ударение в думата oceano?
11т. 14. Попълнете празните места.
11т. 15. Попълнете празните места.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Друг

11:36 - 22.02.2017

"12. Има ли изписано графично ударение думата agua?" , на въпроса отговорих НЕ, но ми го отчете като грешка с верен отговор ДА.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

15:06 - 22.02.2017

Здравей, Лили! Благодарим за наблюдателността ти! Въпросът е коригиран. :)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.