new-logo

Тест: Ударението

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя дума означава ударение?
2
Ударението ни показва на коя сричка ще падне фонетичното ударение при произношение.
3
В испанския език има строги правила за произношението и ако правилото е нарушено, то тогава поставяме графичното ударение, което изписваме върху съответната ударена гласна.
  • Как се нарича това графично ударение на испански език?
4
Кога фонетичното ударение пада на предпоследната сричка?
5
Когато имаме нарушение на правилото, според което при думи, които завършват на гласна, N или S, фонетичното ударението попада на предпоследната сричка, тогава слагаме tilde, т.е. изписваме ударението.
6
В испанския език има много думи, завършващи с наставките –ción–sión, -xión и -cción, които винаги носят своето ударение, изписано на буквата О.
7
Къде пада ударението завършващи на съгласни, различни от N и S?
8
Кои думи са изписани правилно?
9
При дифтонгите от две слаби гласни ударението пада върху:
10
При комбинация от слаба+силна гласна, ударението по правило пада на слабата гласна.
11
Кои думи са правилно изписани?
12
Трябва ли да има изписано графично ударение върху думата agua?
13
Върху коя буква пада графичното ударение в думата oceano?
14
Попълнете празните места.
15
Попълнете празните места.

Описание на теста

С настоящото онлайн упражнение по испански език за ниво А2 върху Ударението в испанския език и ще проверите знанията си за това как се делят думите на срички, дали това има значение при правописа и правоговора, както и да видите дали сте усвоили правилата за фонетично и графично ударение. Имате възможност да усъвършенствате наученото дотук, като приложите на практика знанията си за смисловото ударение.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се