new-logo

Тест: Object pronouns. Лични местоимения в ролята на допълнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои изречения се отнасят за местоименията I, you, he, she, it, we, they?
2
Кои изречения се отнасят за местоименията me, you, him, her, it, us, them?
3
Личните местоимения в ролята на подлог (I, you, he, she, it, we, they) и личните местоимения в ролята на допълнение (me, you, him, her, it, us, them) означават едно и също нещо и няма значение кое  от тях ще изберем.
4
Свържете думите със значенията им.
5
Свържете местоименията със значенията им.
6
Свържете личните местоимения в ролята на подлог с личните местоимения в ролята на допълнение.
7
Свържете личните местоимения в ролята на подлог с личните местоимения в ролята на допълнение.
8
Подредете изречението.
9
Изберете правилния отговор.
  • Open the door, please. Open __.
10
Изберете правилния отговор.
  • Where are my socks? I can’t find ___.
11
Изберете правилния отговор.
  • She works with ____.
12
Изречението “My mother cooks every evening and I sometimes help she.” е…
13
Свържете, за да образувате правилни изречения.
14
Свържете, за да образувате правилни изречения.
15
Допишете изреченията. Изберете от местоименията me, you, him, her, it, us, them.

Описание на теста

С онлайн теста по английски език за 4. клас “Object pronouns. Лични местоимения в ролята на допълнение” ще упражните всичко научено от видео урока за me (мен), you (теб), him (него), her (нея), it (него), us (нас), you (вас) и them (тях). Ще образувате различни видове изречения с тях и с личните местоимения в ролята на подлог - subject pronouns - I, you, he, she, it, we, they. Учете на разбираем и интересен език с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (19)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се