logo

Тест: Притежателни местоимения. Част 2. Possessive pronouns

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Притежателните местоимения от първия вид (my, your, his, her, its, our, their) означават същото като притежателните местоимения от втория вид (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs), но се използват по различен начин в изреченията.
2
Свържете притежателните местоимения със значенията им.
3
Свържете притежателните местоимения със значенията им.
4
Използваме притежателните местоимения my, your, his, her, its, our, their в комбинация със съществително име, което стои след тях.
  • Пример:
  • my shoes - моите обувки
  • his friends - неговите приятели
5
Винаги използваме притежателните местоимения mine, yours, his, hers, its, ours, theirs в комбинация със съществително име, което стои след тях.
  • Пример:
  • mine shoes - моите обувки
  • yours friends - твоите приятели
6
Свържете притежателните местоимения.
7
Свържете притежателните местоимения.
8
Подредете изречението.
9
Подредете изречението.
10
Изберете правилното местоимение.
  • _____ room isn’t small.
11
Изберете правилното местоимение.
  • These pencils are ______.
12
Изречението “This flower is your.” е...
13
Свържете, за да образувате правилни изречения.
14
Попълнете изреченията. Изберете от местоименията mine, yours, his, hers, its, ours, theirs.
15
Попълнете изреченията. Изберете от местоименията my, mine, your, yours, his, her, hers, its, our, ours, their, theirs.

Описание на теста

С онлайн теста по английски език за 4. клас “Притежателни местоимения. Част 2. Possessive pronouns” ще упражните словореда (word order) и употребата (use) на mine (мой), yours (твой, ваш), his (негов), hers (неин), its (негово), ours (наш) и theirs (техен). Ще тествате колко добре овладяхте разликите между тях и другите притежателни местоимения - possessive adjectives (my, your, his, her, its, our, their). Направете теста, попълнете пропуските си и продължавайте да учите и да се забавлявате с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (22)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се