Упражнение: Геномни мутации. Анеуплоидия


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 10. клас "Геномни мутации. Анеуплоидия" ще затвърдите знанията си за мутациите. В кой етап от деленето настъпват геномните мутации? Имате възможност да видите как се променя броят на хромозомите при анеуплоидията. Част от този тест по биология са и причините за синдромите при човека- монозомия, тризомия и тетразомия. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. След сливане на мъжката и женската полови клетки, броят на хромозомите е:
5т. 2. Намаленият брой хромозоми в клетката води ли до нелечими болести?
5т. 3. Анеуплоидията е мутация, при която:
5т. 4. Къде в клетката са разположени хромозомите?
5т. 5. Вярно ли е твърдението: Делителното вретено се прикрепя за някой от гените в хромозомата?
6т. 6. Подредете твърдението:
6т. 7. Две хромозоми се свързват в хромозомна двойка с помощта на:
6т. 8. Кога се образува делително вретено в процеса на делене на клетката?
6т. 9. Делителното вретено се залавя за центромера на хромозомата и:
6т. 10. Кое от изброените твърдения НЕ е вярно за анеуплоидията?
6т. 11. Анеуплоидията се предизвиква от:
6т. 12. За геномните мутации НЕ Е вярно, че:
11т. 13. Попълнете липсващите думи:
11т. 14. Ако се слеят две клетки- едната с хромозомен набор n-1, а другата с хромозомен набор n, то в дъщерната клетка той ще бъде 2n-1. Тази мутация е причина за някои синдроми. Коя е описаната мутация?
11т. 15. Ако в телесните клетки на едно животно има 30 хромозоми, какъв ще бъде броят на хромозомите в случай на:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!