logo

Тест: Геномни мутации

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Каква е причината за възникване на геномните мутации?
2
Кои са двете основни групи геномни мутации?
3
Какво се случва при мутацията анеуплоидия?
4
Вярно ли е, че някои растения претърпели геномни мутации са по-продуктивни и развити?
5
Какъв е нормалният брой хромозоми в кариотипа?
6
Какво се случва с хромозомния набор на организма в следствие от полиплоидията?
7
Свържи посочените означения с термина, който им съответства.
8
Какво ще се случи, ако полова клетка с липсваща хромозома участва в процеса оплождане?
9
Коя е причината за появата на геномните мутации?
10
В кои от посочените случаи се наблюдава полиплоидия?
11
Каква мутация е настъпила при организъм, който е нулизомик?
12
Свържи съответните части, за да се получат правилни твърдения.
13
В зеленчукова градина се развило грахово растение с ръст, многократно надвишаващ този на останалите грахови растения. След изследването му се установило, че вместо 14 хромозоми, телесните му клетки съдържат 21 хромозоми. На каква мутация се дължи това?
  • Запиши отговора си само с една дума.
14
Ако в половите клетки на едно животно има 15 хромозоми, какъв ще бъде броят на хромозомите в телесните му клетки в случай на:
  • Запиши отговора си с числа и на съответните места.
15
Разгледай посочените изображения и ги свържи с мутацията, за която отговарят.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология ще усвоиш знания за видовете геномни мутации. Ще провериш наученото за полиплоидията, анеуплоидията и различните техни подвидове. Не на последно място, ще имаш възможност да упражниш понятия като тетразомия, нулизомия, тризомия, монозомия и много други. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се