Упражнение: Геномни мутации


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 10. клас "Геномни мутации" ще усвоиш знания за видовете геномни мутации. Ще тестваш знанията си за полиплоидия и анеуплоидия и видовете, на които се поделят. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като тетразомия, нулизомия, тризомия, монозомия, алополиплоидия и автополиплоидия. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Геномните мутации са резултат от:
5т. 2. Неотделянето на конюгиралите хромозоми при анафаза на мейоза е причина за:
5т. 3. Анеуплоидията е мутация, при която:
5т. 4. Причина за полиплоидията е:
5т. 5. Жизнеспособни полиплоидни форми се срещат при някои риби и земноводни.
6т. 6. В алополиплоидията съществено значение имат:
6т. 7. Причина за полиплоидиите са неразделяне на отделни хромозоми от бивалентите при анафаза I или неразделяне на някои хроматиди през анафаза II на мейоза.
6т. 8. При растенията полиплоидията е два вида:
6т. 9. За геномните мутации не е вярно, че:
6т. 10. В кои от посочените случаи се наблюдава полиплоидия?
6т. 11. Съотнеси хромозомния набор към съответната анеуплодна форма.
6т. 12. Направи изреченията вярно, като избираш от предложените думи в скобите.
11т. 13. В зеленчукова градина се развило грахово растение с ръст, многократно надвишаващ ръста на останалите грахови растения. След изследването му се установило, че вместо 14 хромозомни клетките му съдържат 28 хромозоми. На каква мутация се дължи това?
  • Отговора си запиши само с една дума.
11т. 14. Ако в телесните клетки на едно животно има 30 хромозоми, какъв ще бъде броят на хромозомите в случай на:
  • Отговора си запиши с цифри на съответните места.
11т. 15. Тетраплоидният сорт грозде (4n = 76) има по-едри гроздове и зърна. На какъв вид мутация се дължат промените, които го правят предпочитан сорт за отглеждане?
  • Отговора си запиши само с една дума.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!