new-logo

Тест: Геномни мутации

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Геномните мутации са резултат от:
2
Неотделянето на конюгиралите хромозоми при анафаза на мейоза е причина за:
3
Анеуплоидията е мутация, при която:
4
Причина за полиплоидията е:
5
Жизнеспособни полиплоидни форми се срещат при някои риби и земноводни.
6
В алополиплоидията съществено значение имат:
7
Причина за полиплоидиите са неразделяне на отделни хромозоми от бивалентите при анафаза I или неразделяне на някои хроматиди през анафаза II на мейоза.
8
При растенията полиплоидията е два вида:
9
За геномните мутации не е вярно, че:
10
В кои от посочените случаи се наблюдава полиплоидия?
11
Съотнеси хромозомния набор към съответната анеуплодна форма.
12
Направи изреченията вярно, като избираш от предложените думи в скобите.
13
В зеленчукова градина се развило грахово растение с ръст, многократно надвишаващ ръста на останалите грахови растения. След изследването му се установило, че вместо 14 хромозоми, телесните му клетки съдържат 28 хромозоми. На каква мутация се дължи това?
  • Отговора си запиши само с една дума.
14
Ако в телесните клетки на едно животно има 30 хромозоми, какъв ще бъде броят на хромозомите в случай на:
  • Отговора си запиши с цифри на съответните места.
15
Тетраплоидният сорт грозде (4n = 76) има по-едри гроздове и зърна. Спрямо засегнатия генетичен материал, какъв е видът мутация, предизвикващ тетраплоидия?
  • Отговора си запиши само с една дума.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас "Геномни мутации" ще усвоиш знания за видовете геномни мутации. Ще тестваш знанията си за полиплоидия и анеуплоидия и видовете, на които се поделят. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като тетразомия, нулизомия, тризомия, монозомия, алополиплоидия и автополиплоидия. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (10)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се