Упражнение: Хромозомни мутации


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 10. клас "Хромозомни мутации" ще затвърдите знанията си за мутациите и в частност хромозомните мутации. Каква е разликата между вътрехромозомните и междухромозомните мутации? Имате възможност да дефинирате понятията делеция, дупликация, инверсия и транслокация. Част от този тест по биология са примери за изменения, настъпили след хромозомни мутации. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво засягат хромозомните мутации?
5т. 2. Вярно ли е, че хромозомните мутации са три вида?
5т. 3. Междухромозомна мутация се наблюдава, когато са засегнати:
5т. 4. Има три вида вътрехромозомни мутации. Посочете понятието, което не се отнася до тях.
5т. 5. Вътрехромозомните мутации засягат гени, разположени в:
6т. 6. Подредете твърдението:
6т. 7. Как се наричат аберациите, които променят местата на гените?
6т. 8. Транслокацията е аберация, която уврежда хромозоми от нехомоложни двойки.
6т. 9. Мутация, при която даден фрагмент от хромозомата е повторен два или повече пъти, се нарича:
6т. 10. Вярно ли е твърдението: Аберациите, които променят броя на гените, са делеция и дупликация?
6т. 11. Кое е от твърденията НЕ се отнася за хромозомните мутации? Хромозомните мутации се дължат на:
6т. 12. Фрагмент само от едната хромозома се пренася върху друга нехомоложна хромозома или се обменят фрагменти между две нехомоложни хромозоми. Това е описание на:
11т. 13. Разгледайте схемата и срещу всяка цифра запишете коя аберация на вътрехромозомните мутации е показана.
11т. 14. Свържете правилно:
11т. 15. Запишете названието на аберацията в следното изречение:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!