logo

Тест: Хромозомни мутации

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се нарича изчезването на фрагмент от дадена хромозома?
2
Вярно ли е, че хромозомните мутации се наричат още хромозомни аберации?
3
Най-общо хромозомните мутации са два основни вида. Кои са те?
4
Коя от изброените мутации засяга нехомоложни хромозоми?
5
Как се нарича мутация, която засяга хомоложна двойка хромозоми?
6
В какво се изразява хромозомната мутация инверсия?
7
Кое от посочените твърдения НЕ е вярно?
8
Свържи посочените мутации със съответните им характеристики.
9
В резултат от хромозомните мутации може да се наруши митотичното делене. Това води до намалени размножителните възможности на индивида, носещ съответната мутация.
10
Попълни празните места в текста.
  • Ключови думи: ДНК, дупликацията, хромозомата, последователността, инверсията, броят
11
Кое твърдение за транслокацията НЕ е вярно?
12
С коя хромозомна мутация се обяснява прекомерното делене на клетки и нарастване на тъкан, по-познати като туморни образувания?
13
  • Разгледай схемата и запиши имената на показаните мутации под съответната цифра.
14
Разгледай посочената картинка и попълни липсващите думи в текста.
15
Запиши с главни букви на латиница какъв би бил резултатът при следните мутации на хромозома с генна последователност ABCDE.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология ще провериш знания си за мутационната изменчивост и за хромозомните мутации. Ще тестваш наученото за видовете междухромозомни и вътрехромозомни мутации. Освен това ще имаш възможност да преговориш понятия като хромозомни аберации, делеция, дупликация, инверсия, транслокация. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се