Упражнение: Генотипна (мутационна) изменчивост. Генни мутации


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 10. клас "Генотипна (мутационна) изменчивост. Генни мутации" ще усвоиш знания за видовете наследственост – комбинативна и мутационна. Ще тестваш знанията си за начина на въникване на мутациите, характерните им особености и тяхната локализация. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като генеративни и соматични мутации, рецесивни и доминантни мутации, летални и полулетални мутации. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Мутационната изменчивост:
5т. 2. Генните мутации:
5т. 3. Генеративните мутации:
5т. 4. Мутагенните фактори по природа са:
5т. 5. Комбинативната изменчивост е характерна само за:
6т. 6. В зависимост от причините, които я обуславят, генотипната изенчивост бива:
6т. 7. В зависимост от количеството на засегнатия генетичен материал мутациите са:
6т. 8. Последствие на генните мутации е:
6т. 9. Генните мутации не могат да се наблюдават с микроскоп. При човека тези мутации предизвикват болести, известни като молекулни. Обикновено са свързани с нарушения в метаболизма.
6т. 10. Примери за болести, свързани с генни мутации, са:
6т. 11. Изброени са различни видове мутации. Към всеки вид постави правилното описание.
6т. 12.
  • Прочети текста. Избери една от двете думи в скобите на всяко изречение и я запиши на съответното място:
  • Холандският ботаник Хюго де Фриз първи използва термина мутация през 1903  г. Той създава теория за мутационната изменчивост, според която:
  • 1. мутациите възникват (постепенно/ внезапно).
  • 2. новите белези (се унаследяват/ не се унаследяват).
  • 3. мутациите са (количествени/ качествени) изменения на даден белег.
  • 4. мутациите (имат/ нямат) приспособителен характер.
11т. 13. Съотнеси изброените примери към съответния мутагенен фактор.
11т. 14. Попълни пропуснатите думи в текста.
11т. 15. Отговори на въпросите.
  • Запиши:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!