new-logo

Тест: Генотипна (мутационна) изменчивост. Генни мутации

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Мутационната изменчивост:
2
Генните мутации:
3
Генеративните мутации:
4
Мутагенните фактори по природа са:
5
Комбинативната изменчивост е характерна само за:
6
В зависимост от причините, които я обуславят, генотипната изенчивост бива:
7
В зависимост от количеството на засегнатия генетичен материал мутациите са:
8
Последствие на генните мутации е:
9
Генните мутации не могат да се наблюдават с микроскоп. При човека тези мутации предизвикват болести, известни като молекулни. Обикновено са свързани с нарушения в метаболизма.
10
Примери за болести, свързани с генни мутации, са:
11
Изброени са различни видове мутации. Към всеки вид постави правилното описание.
12
  • Прочети текста. Избери една от двете думи в скобите на всяко изречение и я запиши на съответното място:
  • Холандският ботаник Хюго де Фриз първи използва термина мутация през 1903  г. Той създава теория за мутационната изменчивост, според която:
  • 1. мутациите възникват (постепенно/ внезапно).
  • 2. новите белези (се унаследяват/ не се унаследяват).
  • 3. мутациите са (количествени/ качествени) изменения на даден белег.
  • 4. мутациите (имат/ нямат) приспособителен характер.
13
Съотнеси изброените примери към съответния мутагенен фактор.
14
Попълни пропуснатите думи в текста.
15
Отговори на въпросите.
  • Как се нарича:

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас "Генотипна (мутационна) изменчивост. Генни мутации" ще усвоиш знания за видовете наследственост – комбинативна и мутационна. Ще тестваш знанията си за начина на въникване на мутациите, характерните им особености и тяхната локализация. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като генеративни и соматични мутации, рецесивни и доминантни мутации, летални и полулетални мутации. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се