logo

Тест: Генотипна (мутационна) изменчивост. Генни мутации

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че мутациите винаги са вредни за организмите, в които възникват?
2
В кои отговори са посочени видовете генотипна изменчивост?
3
Спрямо засегнатия генетичен материал, мутациите биват генни, хромозомни и:
4
Възможно ли е определени вируси и бактерии да предизвикат мутационна изменчивост?
5
Какво е характерно за комбинативната изменчивост?
6
Какви са особеностите, характерни за генните мутации?
7
Прочети текста. Избери една от двете думи в скобите на всяко изречение и я запиши на съответното място:
  • Холандският ботаник Хюго де Фриз първи използва термина мутация през 1903  г. Той създава теория за мутационната изменчивост, според която:
  1. мутациите възникват (постепенно / внезапно);
  2. новите белези (се унаследяват / не се унаследяват);
  3. мутациите възникват (еднократно / повторно);
  4. мутациите са (обратими / необратими).
8
Какво значи понятието "множествен алелизъм"?
9
Отбележи кои от посочените твърдения са верни и кои - грешни.
10
В кой от посочените примери НЕ става въпрос за генна мутация?
11
Свържи посочените видове мутации с правилното им определение.
12
Попълни празните места в текста.
  • Ключови думи: не, безполово, ще, генеративни, полово, доминантни, рецесивните, соматичните
13
Свържи всеки от изброените мутагенни фактори с най-подходящия за него пример.
14
Запиши името на процеса, описан в текста:
  • Процесът протича по време на профаза I на първото мейотично делене. Хомоложните хромозоми се доближават близо една до друга и образуват бивалент. В този момент е възможно несестринските хроматиди да обменят участъци помежду си. Това е един от основните фактори за рекомбинативна изменчивост.
  • Запиши отговора си с една дума.
15
Отговори на въпросите.
  • Как се нарича видът изменчивост?

Описание на теста

С този онлайн тест по биология ще усвоиш наученото за генотипната изменчивост. Каква е разликата между комбинативната и мутационната изменчивост? Ще тестваш знанията си за видовете, начина на въникване на мутациите и характерните им особености. Провери дали знаеш значението на понятия като генеративни, соматични, рецесивни и доминантни мутации, множествен алелизъм и много други. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се