Упражнение: Фотосинтеза. Тъмнинна фаза. Цикъл на Калвин


Описание на упражнението

С онлайн теста по биология за 9. клас "Фотосинтеза. Тъмнинна фаза. Цикъл на Калвин” ще затвърдите знанията си за тъмнинната фаза на фотосинтезата. Къде, кога и как протича тъмнинната фаза на фотосинтезата? Какво представлява цикълът на Калвин? С това упражнение ще имате възможност да проверите разбрали ли сте термини като фиксация и карбоксилиране. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Протичането на тъмнинната фаза НЕ зависи от наличието на светлина.
5т. 2. Кой е основният краен продукт от тъмнинната фаза на фотосинтезата?
5т. 3. Първият етап, с който започва тъмнинната фаза, се нарича:
5т. 4. В коя част на хлоропластите протича тъмнинната фаза на фотосинтезата?
5т. 5. От две молекули глицералдехид фосфат (ГАФ):
6т. 6. Довършете започнатото уравнение на фотосинтезата:
  • 6CO2 + 6H2O --> ...
6т. 7. В цикъла на Калвин фиксацията е процес, при който:
6т. 8. Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
6т. 9. Редуцирането в цикъла на Калвин е процес, при който:
6т. 10. Молекулите ГАФ взимат участие в два процеса. Кои са те?
6т. 11. Ако концентрацията на CO2 в средата е висока, то растенията ще:
6т. 12. Вярно ли е, че:
  • "Произведените молекули АТФ и коензим НАДФН от светлинната фаза, доставят енергията за протичане на тъмнинната фаза на фотосинтезата."
11т. 13. Попълнете липсващите думи в текста.
11т. 14. Подредете продуктите от цикъла на Калвин в последователността на получаването им, като започнете с молекулата, фиксираща CO2.
11т. 15. Запишете името на молекулата, която е описана в текста:
  • "Молекулата се състои от 3 въглеродни атома. Получава се в първия етап от цикъла на Калвин, при който CO2 преминава в карбоксилна група, т.е. извършва се процесът карбоксилиране. "

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!