logo

Тест: Тъмнинна фаза на фотосинтезата. Цикъл на Калвин

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Протичането на тъмнинната фаза НЕ зависи от наличието на светлина.
2
Кой е основният краен продукт от тъмнинната фаза на фотосинтезата?
3
Първият етап, с който започва тъмнинната фаза на фотосинтезата, се нарича:
4
В коя част на хлоропластите протича тъмнинната фаза на фотосинтезата?
5
Тъмнинната фаза на фотосинтезата е цикличен процес, наречен цикъл на Калвин.
6
Довърши започнатото уравнение на фотосинтезата:
  • 6CO2 + 6H2O --> ...
7
В цикъла на Калвин фиксацията е процес, при който:
8
Кое е грешното твърдение за цикъла на Калвин?
9
Редукцията в цикъла на Калвин е процес, при който:
10
Молекулите ГАФ взимат участие в два процеса. Кои са те?
11
Ако концентрацията на CO2 в средата е висока, то растенията ще:
12
Произведените молекули АТФ и коензим НАДФН от светлинната фаза са необходими за протичане на тъмнинната фаза на фотосинтезата.
13
Попълни липсващите думи в текста.
14
Подреди продуктите от цикъла на Калвин в последователността на получаването им, като започнеш с молекулата, фиксираща CO2.
15
Запиши името на молекулата, която е описана в текста:
  • Молекулата се състои от 3 въглеродни атома. Получава се в първия етап от цикъла на Калвин, при който CO2 преминава в карбоксилна група, т.е. извършва се процесът карбоксилиране. 

Описание на теста

С този онлайн теста по биология за 9. клас ще затвърдиш знанията си за тъмнинната фаза на фотосинтезата. Къде, кога и как протича тъмнинната фаза на фотосинтезата? Какво представлява цикълът на Калвин? С този тест ще имаш възможност да провериш разбрал ли си термини като фиксация и карбоксилиране. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се