logo

Тест: Weihnachten. Drei Texte

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Допълнете заглавието на песента с подходящото прилагателно име.
  • "Lasst uns ... und munter sein"
2
Какво оставят децата пред вратата в очакване на Nikolaus?
  • Посочете трите правилни отговора.
3
Попълнете текста с подходящата дума.
  • setzt - legt - stellt
4
Допишете названията на цветовете.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
5
Свържете значенията на български и немски език.
6
Свържете частите на куплетите.
7
Попълнете изречението с подходящия предлог.
  • an - zu - auf
8
Символ на какво е зеленият цвят?
9
Попълнете изречението.
10
Попълнете определителните членове за Genitiv (des, der) пред подходящото съществително име.
11
Попълнете глагола schreiben в подходящото лице и число в Präteritum.
12
Попълнете подходящата дума от дадените.
  • Sprachen - Worte - Arten
13
Попълнете подходящите три думи.
  • Geschenke - Farben - Christbaum - Weihnachten
14
Свържете частите на изреченията.
15
Попълнете дадените думи на подходящото място.
  • In - es - der - Eines

Описание на теста

С онлайн теста по немски език за ниво А2 "Weihnachten. Drei Texte" ще упражним текста на песента "Lasst uns froh und munter sein", ще попълваме липсващи думи, ще подреждаме частите на текст, ще избираме подходящата дума сред няколко варианта, ще избираме правилния правописен вариант. Сред разнообразните задачи са и такива за миналото време Präteritum, за определителния член в Genitiv, за избор на подходящ предлог.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се