logo

Тест: Изречения с This, That, These, Those. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За едно или няколко неща, които са близо, използваме...
2
За едно или няколко неща, които са далече, използваме...
3
За да образуваме отрицателни изречения с This, That, These и Those, използваме…
4
За да образуваме въпросителни изречения с This, That, These и Those…
5
Кратките отговори на въпросите с This, That, These и Those са…
6
Довършете изречението.
  • ____________ a house. It’s a bench.
7
Довършете изречението.
  • ____________ a tiger. It’s a dog.
8
Довършете изречението.
  • ____________ planes. They are flowers.
9
Довършете изречението.
  • ____________ flowers. They are birds.
10
Подредете въпроса.
11
Изберете правилния въпрос за предмета от картинката.
12
Отговорете на въпроса.
  • Are those books?
13
Допишете въпросите с this, that, these и those.
14
Допишете кратките отговори.
15
Допишете изреченията.

Описание на теста

С онлайн теста “Изречения с This, That, These, Those. Част 2” по английски език за 4. клас. ще упражните всичко, което успяхте да научите от видео урока за показателните местоимения (demonstrative pronouns). Ще образувате отрицателни изречения (negative sentences) с This (това), That (онова), These (тези) и Those (онези). Ще използвате подходящата форма на глагола съм - is или are със съществителни (nouns) в единствено (singular) и множествено число (plural). Ще упражните словореда (word order) на въпросителните изречения (questions). Учете на интересен и разбираем език с Уча.се! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се