Упражнение: Хромозоми


Описание на упражнението

С онлайн теста по биология за 9. клас "Хромозоми” ще проверите какво сте научили за тези ядрени структури. Какво е характерно за тяхното устройство и каква функция изпълняват? Какво значат термините хомоложна двойка, хроматинова нишка и центромер? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Хроматинът представлява комплекс от ДНК и специфични белтъци.
5т. 2. Къде в клетката се намират хромозомите?
5т. 3. Как наричаме двойките хромозоми, които са относително еднакви?
5т. 4. Мястото на свързване на две еднакви хроматинови нишки се нарича:
5т. 5. Кои са двете форми, в които се срещат хромозомите?
6т. 6. Вярно ли е, че: "Половината хромозоми в даден организъм идват от майката, а другата половина - от бащата." ?
6т. 7. Какво представляват хистоните?
6т. 8. Кои са двете основни функции на хромозомите?
6т. 9. Хроматидът представлява:
6т. 10. След клетъчното делене, във всяка от новите клетки попада по един хроматид от всяка хромозома.
6т. 11. Преди да започнат процесите на делене на клетката, хроматиновите нишки:
6т. 12. Ако една клетка съдържа 20 хромозоми преди да се раздели, по колко хромозоми ще имат двете дъщерни клетки след деленето ѝ?
11т. 13. Разгледайте дадената картинка и отговорете на въпросите под нея.
11т. 14. Ако един хроматид съдържа една молекула ДНК в себе си, колко молекули ДНК се съдържат в хромозомите на картинката?
11т. 15. Попълнете липсващите думи в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!