new-logo

Тест: Поздрави и глагола СЪМ

Тест

С това онлайн упражнение по испански език за ниво А1 върху Поздрави и глагола СЪМ ви позволяваме да се упражните върху начините за изразяване на поздрави, как да се представяме, кои сме, от къде сме, с какво се занимаваме. Ще имате възможността да проверите дали ни е нужно да използваме глагола СЪМ (SER), някои лични местоимения или други думи.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В испанския език при възклицателните и въпросителните изречения се поставят препинателни знаци, както в началото, така и в края на изречението, като в началото те са обърнати.
2
Los signos de interrogación са знаци за:
3
Los signos de exclamación са знаци за възклицателните изречения.
4
Кой от посочените отговори означава Как е?, Какво става?
5
Какво означава ¡Buenos días!?
6
¡Buenas tardes! също е Добър ден!, но се използва за следобеното време, т.е. след 1 часа.
7
¡Buenas noches! се превежда като:
8
Изразите ¡Hasta luego!, ¡Hasta pronto!, ¡Hasta mañana!, ¡Hasta la próxima!, ¡Hasta la próxima vez!, ¡Hasta la vista!, ¡Adiós!, ¡Chao! се използва за сбогуване (Las despedidas).
9
¡Muchogusto!, ¡Encantado/a deconocerte!, ¡Encantado/a! се използват при:
10
Местоименията Usted и Ustedes се използват за учтивата форма на обръщение и означават Вие, като Usted е за множествено число, а Ustedes за единствено.
11
Nombre и apellidos са думи, означаващи:
12
За да кажем от къде сме, използваме съответната форма на глагола SER + предлога:
13
Свържете държавата със съответната националност.
14
Попълнете липсващите думи.
15
Изречението "Yo soy enfermera." съобщава за нашата .....

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
feedback
feedback