new-logo

Тест: Поздрави и глагола СЪМ

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В испанския език при възклицателните и въпросителните изречения се поставят препинателни знаци, както в началото, така и в края на изречението, като в началото те са обърнати.
2
Los signos de interrogación са знаци за:
3
Los signos de exclamación са знаци за възклицателните изречения.
4
Кой от посочените отговори означава Как е?, Какво става?
5
Какво означава ¡Buenos días!?
6
¡Buenas tardes! също е Добър ден!, но се използва за следобеното време, т.е. след 1 часа.
7
¡Buenas noches! се превежда като:
8
Изразите ¡Hasta luego!, ¡Hasta pronto!, ¡Hasta mañana!, ¡Hasta la próxima!, ¡Hasta la próxima vez!, ¡Hasta la vista!, ¡Adiós!, ¡Chao! се използва за сбогуване (Las despedidas).
9
¡Muchogusto!, ¡Encantado/a deconocerte!, ¡Encantado/a! се използват при:
10
Местоименията Usted и Ustedes се използват за учтивата форма на обръщение и означават Вие, като Usted е за множествено число, а Ustedes за единствено.
11
Nombre и apellidos са думи, означаващи:
12
За да кажем от къде сме, използваме съответната форма на глагола SER + предлога:
13
Свържете държавата със съответната националност.
14
Попълнете липсващите думи.
15
Изречението "Yo soy enfermera." съобщава за нашата .....

Описание на теста

С това онлайн упражнение по испански език за ниво А1 върху Поздрави и глагола СЪМ ви позволяваме да се упражните върху начините за изразяване на поздрави, как да се представяме, кои сме, от къде сме, с какво се занимаваме. Ще имате възможността да проверите дали ни е нужно да използваме глагола СЪМ (SER), някои лични местоимения или други думи.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се