new-logo

Тест: Притежателни местоимения. Pronombres posesivos

Тест

Настоящото онлайн упражнение по испански език за ниво А1 върху Притежателни местоимения. Pronombres posesivos. ви дава възможността да упражните наученото за притежателните местоимения, какви видове са и как се употребяват те. Има ли някакви особености, ще може да проверите тук.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Притежателните местоимения в испанския език се наричат los pronombres posesivos.
2
Колко форми имат притежателните местоимения?
3
Притежателните местоимения имат две форми – кратките им форми се наричат още групата на притежателните местоимения без собствено ударение, която се среща и под наименованието притежателни прилагателни (adjetivos posesivos), а другата им форма са тези със собствено ударение.
4
Притежателните прилагателни имат по две форми – за единствено и множествено число, и съответно са ..... вида, защото се съгласуват и по лице.
5
Притежателните прилагателни НЕ изразяват принадлежност.
6
Притежателните прилагателни се съгласуват по число, а формите за ..... и ..... се съгласуват и по род със съществителните имена, като се поставят винаги пред тях.
7
Кое местоимение би могло да се използва за учтива или неучтива форма в единствено или множествено число в зависимост от контекста?
8
На испански език кратките форми на притежателните местоимения никога НЕ се използват съвместно с определителен член.
9
Правилно ли е съставено следното изречение?
  • La mi moto está rota.
10
Формите на притежателните местоимения, които биват наричани също и местоимения със собствени ударения, се съгласуват по ... и ... със съществителното.
11
Формите на притежателните местоимения, които биват наричани също и местоимения със собствени ударения, се съгласуват по род и число със съществителното, но ако има съществително име в изречението, то те стоят винаги след него.
12
Местоименията със собствени ударения НЕ могат да се използват в комбинация с определителен член.
13
  • - ¿Has visto a mi madre?
  • - No, pero aquí está la mía.
 
  • Какво замества la mía?
14
Коя е липсващата дума в изречението:
  • El televisor de Raul es más grande, pero ........ mío es más moderno.
15
Попълнете липсващите думи според посочените лични местоимения.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се