Упражнение: Показателни местоимения и наречия за място. Pronombres demostrativos y adverbios de lugar.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по испански език за ниво А1 върху Показателни местоимения и наречия за място. Pronombres demostrativos y adverbios de lugar. ви позволява да проверите знанията си за това кои думи в испанския език са показателни местоимения и наречия за мястокак се употребяват и какви характеристики имат.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Показателните местоимения са думи, които посочват лица и предмети.
5т. 2. От какво зависят показателните местоимения?
5т. 3. В испанския език наречията за място, които делят пространството са:
5т. 4. Кои са наречията за място в испанския език, които делят пространството?
5т. 5. Кои две думи се превеждат като там?
6т. 6. Aquí първата се отнася до по-близки отдалечени предмети, а Ahí и Allí до най-отдалечените предмети.
6т. 7. Трите зони на пространството се разделят също и от глаголните лица yo, tú, él.
6т. 8. От кое наречие за място идват показателните местоимения Este, Esta, Esto, Estos, Estas?
6т. 9. Показателните местоимения се съгласуват по род и число със съществителните.
6т. 10. Отнася ли се за предмети в обкръжението на говорещия изречението "Esta es mi mejor amiga."?
6т. 11. Коя е зоната на ?
6т. 12. Показателните местоимения ese, esa, eso, esos, esas идват от:
11т. 13. Попълнете липсващите думи.
11т. 14. Показателните местоимения ......., aquella, aquello, aquellos, aquellas идват от наречието allí.
11т. 15. Преведете на български език:
  • ¿Qué es eso?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!