logo

Тест: Задачи по генетика. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отбележи генотипа, който ще определи кафяв цвят на очите.
2
Ако в потомството на две линии грах 50 % от индивидите са с червени цветове, а 50 % са с бели цветове, то генотипът на родителите е:
3
При кръстосване на червено цъфтящо растение нощна красавица с бяло цъфтящо растение в F1 всички инидивиди са  с проявен розов цвят. Това е пример за:
4
При кръстосване на хетерозиготно мъжко куче с нормален слух с женско глухо куче в F1 цялото потомство е с нормален слух.
5
При фасула черният цвят на семената (А) доминира над белия (а).
  • Определи разпадането по генотип в F2 при кръстосване на две хетерозиготни растения.
6
Хетерозиготна черна зайка се кръстосва със същия заек. Определи разпадането по генотип и фенотип, ако белият цвят на козината е рецесивен белег.
7
D – алел за нормален слух; d – алел за глухота
  • Каква е вероятноста да се получат индивиди, които не чуват при кръстосване на следните индивиди: P: Dd  x  Dd?
8
  • При растението лъвска муцунка се наблюдава непълно доминиране.
  • Ако генотипът на червеноцъфтящите е R^1R^1а на бялоцъфтящите – R^2R^2, какъв ще бъде генотипът на розовоцъфтящите растения?
9
  • Хомозиготно морско свинче с черна къдрава козина било кръстосано с хомозигонто морско свинче с бяла гладка козина.
  • Какъв генотип ще имат индивидите от F1?
10
Може ли родители със сини очи да имат дете с кафяви очи?
11
Добрият слух при кучетата е доминантен белег D, а глухотата е рецесивен белег – d.
  • При кои от следните кръстоски ще има индивиди в поколението, които не чуват?
12
R^1 – алел за червен цвят; R^2 – алел за бял цвят
  • При всички посочени по-долу кръстосвания с непълно доминиране се наблюдават розовоцъфтящи индивиди. При кои кръстосвания розовоцъфтящите растения са 50%?
13
  • При човека кафявите очи доминират над сините:
  • Срещу всяко изречение запиши с ДА/НЕ за вярно или грешно.
14
Разгледай схемата и запиши отговора на въпросите.
15
Съотнеси гаметите към генотипа.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас "Задачи по генетика. Част 1" ще затвърдиш знанията си за монохибридно, дихибридно и анализиращо кръстосване. Ще тестваш знанията  си за различните начини на унаследяване на белезите. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като генотип, фенотип, алел, пълно и непълно доминиране.  Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се