Упражнение: Генетика. Задачи. Част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 10. клас "Генетика. Задачи - част 1" ще затвърдите знанията си за алелни и неалелни взаимодействия. Как се унаследяват белезите в различните взаимодействия? Какво е разпадането по фенотип и генотип? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Посочете генотипа, който ще определи кафяв цвят на очите.
5т. 2. Куче, което има генотип dd, ще бъде глухо.
5т. 3. При кръстосване на червени и бели нощни красавици в F1 всички инидивиди са розови. Това е пример за:
5т. 4. При кучетата глухотата предава ли наследствено?
5т. 5. Посочете гаметите, които ще се образуват при кръстосване на двата индивида:
  • Р  DD  x  dd
6т. 6. Подредете твърдението:
6т. 7. D- алел за нормален слух; d- алел за глухота
  • Има ли вероятност да се получат индивиди, които не чуват при кръстосване на следните индивиди: P  Dd  x  Dd ?
 
6т. 8. При растението лъвска муцунка се наблюдава непълно доминиране. Ако генотипът на червеноцъфтящите е R^1R^1а на бялоцъфтящите- R^2R^2, какъв ще бъде генотипът на розовоцъфтящите растения?
6т. 9. За индивид, който има сини очи, със сигурност знаем, че е с генотип:
6т. 10. Може ли родители със сини очи да имат дете с кафяви очи?
6т. 11. D- алел за нормален слух; d- алел за глухота при кучета
  • При кои от следните кръстоски ще има индивиди в поколението, които не чуват?
6т. 12. R^1- алел за червен цвят; R^2- алел за бял цвят
  • При всички посочени по-долу кръстосвания с непълно доминиране се наблюдават розовоцъфтящи индивиди. При кои кръстосвания розовоцъфтящите  растения са 50%?
11т. 13. При човека кафявите очи доминират над сините.
  • Отговорете с ДА срещу верните твърдения и с НЕ срещу грешните.
11т. 14. Показаното на картинката е пример за:
11т. 15. Свържете правилно родителските индивиди с гаметите и поколението, което ще се получи.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!