Упражнение: Der Nikolaus und der Nikolaustag


Описание на упражнението

Разнообразните задачи в онлайн упражнението "Der Nikolaus und der Nikolaustag" ще ви помогнат да проверите доколко сте усвоили новите думи, свързани с легендите и обичаите около Никулден, но също така и доколко сте разширили знанията си за този празник в немскоезичния свят. Как се пишат на немски думи като "декември" и "свят, свещен"? Разпознавате ли думите с еднаква форма за единствено и множествено число? Можете ли да попълните предлозите за време и място в кратък текст?  Кой е Krampus и под какво друго име е познат той? Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете частите на думите.
5т. 2. Как се пише "декември" на немски език?
5т. 3. Вярно ли е твърдението?
  • Превеждаме "Nikolaustag" като "Никулден".
5т. 4. Кои две съществителни имена обозначават човек?
5т. 5. Свържете значенията на български и немски език.
6т. 6. Кое е правилното изписване на прилагателното име "свети, свят, свещен"?
6т. 7. Der heilige Nikolaus gilt als Schutzpatron der ... und der ... .
  • Посочете двата правилни отговора.
6т. 8. Довършете изречението.
  • Спътникът на свети Николай се нарича Krampus. Той е познат и с името Knecht ... .
6т. 9. Изберете подходящия глагол за даденото изречение.
  • Krampus ... mit der Rute den unartigen Kindern.
6т. 10. Какво характеризира празника на свети Николай?
6т. 11. Коя дума обозначава храна?
6т. 12. Кои две съществителни имена имат еднаква форма за единствено и множествено число?
11т. 13. Поставете подходящия глагол в сегашно време.
  • halten - fahren - tragen
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 14. Попълнете подходящите предлози. Един от тях трябва да изпишете с главна буква.
  • am - im - in
11т. 15. Подредете частите на легендата.
  • Eine andere Legende erzählt, ...

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!