logo

Тест: Der Nikolaus und der Nikolaustag

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете частите на думите.
2
Как се пише "декември" на немски език?
3
Вярно ли е твърдението?
  • Превеждаме "Nikolaustag" като "Никулден".
4
Кои две съществителни имена обозначават човек?
5
Свържете значенията на български и немски език.
6
Кое е правилното изписване на прилагателното име "свети, свят, свещен"?
7
Der heilige Nikolaus gilt als Schutzpatron der ... und der ... .
  • Посочете двата правилни отговора.
8
Довършете изречението.
  • Спътникът на свети Николай се нарича Krampus. Той е познат и с името Knecht ... .
9
Изберете подходящия глагол за даденото изречение.
  • Krampus ... mit der Rute den unartigen Kindern.
10
Какво характеризира празника на свети Николай?
11
Коя дума обозначава храна?
12
Кои две съществителни имена имат еднаква форма за единствено и множествено число?
13
Поставете подходящия глагол в сегашно време.
  • halten - fahren - tragen
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Попълнете подходящите предлози. Един от тях трябва да изпишете с главна буква.
  • am - im - in
15
Подредете частите на легендата.
  • Eine andere Legende erzählt, ...

Описание на теста

Разнообразните задачи в онлайн теста "Der Nikolaus und der Nikolaustag" ще ви помогнат да проверите доколко сте усвоили новите думи, свързани с легендите и обичаите около Никулден, но също така и доколко сте разширили знанията си за този празник в немскоезичния свят. Как се пишат на немски думи като "декември" и "свят, свещен"? Разпознавате ли думите с еднаква форма за единствено и множествено число? Можете ли да попълните предлозите за време и място в кратък текст?  Кой е Krampus и под какво друго име е познат той? Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се