logo

Тест: Устройство на еукариотните клетки

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Генетичната информация на еукариотните клетки се съхранява в ядрото им.
2
Растителната клетка:
3
Митохондриите са органели, които осигуряват:
4
Лизозомите участват в процеса на:
5
Посочи кои от дадените органели са немембранни.
6
Кои органични съединения не участват в изграждането на плазмената мембрана на еукариотните клетки?
7
Кое е вярното твърдение?
8
Централната вакуола е органел, срещащ се както в растителните, така и в животинските клетки.
9
Кое прави възможно едновременното протичане на много различни биохимични реакции в клетката?
10
Какво представлява ядърцето?
11
Миофибрилите и секреторните вакуоли са органели, които:
12
Свържи дадените клетъчни органели с функциите, които изпълняват.
13
Какъв вид животинска клетка е изобразена на картинката?
  • Запиши само името на показаната клетка.
14
Разгледай дадената картинка. Под всяко означение постави структурата, за която отговаря.
15
Запиши в отговор само името на органелите, описани в текста:
  • Срещат се само в растителните клетки. Имат различен цвят, в зависимост от багрилата, които съдържат - жълто-оранжеви или зелени, но може и да са безцветни. Структурно приличат на митохондриите, тъй като имат две мембрани.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 9. клас ще упражниш наученото за еукариотните клетки. Какво е характерно за техния строеж? Кои са по-важните клетъчни органели? Ще имаш възможност да упражниш термини като лизозоми, митохондрии и рибозоми. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се