Упражнение: Изречения с This, That, These, Those. Част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението “Изречения с This, That, These и Those. Част 1” по английски език за 4. клас ще тествате всичко научено от видео урока за показателните местоимения (demonstrative pronouns) - This (това), That (онова), These (тези), Those (онези). Ще правите изречения с тях и формите на глагол СЪМ (is и are), за да казвате дали нещата се намират близо или далече. Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Когато говорим за едно нещо, което се намира близо, използваме This (това).
  • Когато говорим за няколко неща, които се намират близо, използваме...
5т. 2. Когато говорим за едно нещо, което се намира далече, използваме That (онова).
  • Когато говорим за няколко неща, които се намират далече, използваме…
5т. 3. Използваме This (това) и That (онова) с is, защото ги използваме за едно нещо. A These (тези) и Those (онези) - с are, защото са за няколко неща.
5т. 4. Думи, които ни подсказват, че нещо се намира близо са...
5т. 5. Думи, които ни подсказват, че нещо се намира далече...
6т. 6. Свържете думите със значенията им.
6т. 7. Свържете изреченията с картинките, за които се отнасят.
6т. 8. Свържете думите с картинките, с които можем да ги използваме.
6т. 9. Довършете изречението.
  • ___________ a book.
6т. 10. Довършете изречението.
  • ___________ a book.
6т. 11. Довършете изречението.
  • ___________ dogs.
6т. 12. Довършете изречението.
  • ___________ dogs.
11т. 13. Довършете изреченията с This is и That is.
11т. 14. Довършете изреченията с These are и Those are.
11т. 15. Довършете изреченията с This is, That is, These are и Those are.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!